Skriving

Skriv med skjemaer i voksenopplæringen!

Det er vel ikke noen hemmelighet at støtte i skrivingen er viktig når man skal skrive på et andrespråk. Du har sikkert hørt om skriverammer og kanskje også brukt noen av de som finnes her på Språknøkler som Skriv en bokanmeldelse, Skriveoppgave: Dagbok!, Skriveoppgave: Postkort, Skriveoppgave: Brev, Skriveoppgave: Info-plakat.

Men i dag tenkte jeg at jeg skulle dele et innlegg om å skrive med skjemaer som støtte. Dette kan brukes på ulikt vis, på ulike nivåer og du må tilpasse opplegget slik at det passer til din klasse. Hovedtanken er at man gir deltakerne støtte i starten av skrivingen som man senere tar bort – som et stillas.

Hvordan fungerer det?

Lag en tabell i word med to kolonner. Den ene kolonnen skal være tom, her skal deltakerne fylle inn, den andre bruker du til å skrive opp det du ønsker at de skal ha med i teksten. Dette vil også fungere som kriterier for teksten og må gjennomgås på forhånd når du introduserer temaet for teksten og skriveoppgaven dere skal jobbe med. Deltakerne fyller så inn setninger og ord i skjemaet i grupper, alene eller i fellesskap ved at du har et skjema oppe på tavla. Når dere har fylt inn skjemaet er målet å skrive en sammenhengende tekst på papir eller skjerm med skjemaet som utgangspunkt. Da kan deltakerne velge ut setninger, gjøre dem om, bytte rekkefølgen etc slik at det blir en sammenhengende og helhetlig tekst. Husk at dere også må øve på dette i fellesskap.

Photo by Daniel Larsen on Unsplash

Forslag til skriveoppgaver

Lavt nivå: Skriv en tekst om deg selv. Fyll inn ting som navn, alder, bosted, hjemland, interesser, familie etc i tabellen og la deltakerne skrive enkle setninger om hver av disse emnene.

Middels nivå: Skriv til et bilde. Skriv inn ulike områder på bildet i skjemaet som foran i bildet, bak, til venstre, til høyre, i midten osv. og la deltakerne skrive setninger om hva de ser i de ulike områdene på bildet.

Høyere nivåer: Skriv en argumenterende tekst. Strukturer teksten ved å skrive delene i teksten inn i skjemaet: Innledning (presentasjon av saken), argument 1, 2, 3 ++, oppsummering av argumentene, avslutning (derfor mener jeg at….) el. Her velger du hvilke deler du ønsker at teksten skal inneholde og deltakerne fyller inn med sine synspunkter. Jobb gjerne muntlig med å finne ulike argumenter før dere setter i gang med skriving.

Her kan du laste ned tre enkle maler for hver av oppgavene som er nevnt her. Fyll dem ut og tilpass til din klasse. Tenk også over hvor stor plass deltakerne trenger for å skrive svarene og juster skjemaet deretter.

På jakt etter skriverammer og tips til skriveundervisningen i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du lærerveiledningen «Skrivenøkler» som gir deg faglige innspill til din skriveundervisning sammen med praktiske aktiviteter og mange ulike skriverammer – klare til bruk. Her kan du lese mer om Språknøkler-portalen (og husk at skolen din kan bestille skolelisens).

Foto Karina Lange

Én kommentar

  • Silje

    Hei!

    Tusen takk for denne supre siden!! Oppdaget den i dag og den var til STOR hjelp 🙂 Gleder meg til å følge med videre!

    Hilsen Silje, lærer for elever med norsk som andrespråk, på ungdomstrinnet.