Lesing,  Skriving

Skriv en bokanmeldelse med deltakerne dine

Her finner du en ferdig mal til å skrive bokanmeldelser med klassen din!
Malen kan du laste ned nederst i innlegget.

Å skrive bokanmeldelse er en super oppgave i forbindelse med arbeid i leseforståelse. Denne skriveoppgaven kan du gjerne bruke i den grønne fasen når du jobber med Lesenøkler. Da har dere jobbet mye med teksten og deltakerne har lest på egenhånd og skal nå uttrykke hva de husker fra det de har lest og vurdere hva de synes. (*Reklame for Språknøkler* Lesenøkler er en lærerveiledning inne i https://spraknokler.mykajabi.com/språknøklerportalen)

Å skrive en bokanmeldelse kan være ganske krevende i starten og det er svært viktig at du modellerer for klassen din hvordan dette skal gjøres. Jeg opplever ofte at gjenfortelling er vanskelig fordi de rett og slett ikke vet hva det innebærer å gjenfortelle og hva de faktisk skal fortelle noe om. Derfor er modellering veldig nyttig! Husk at dere også må jobbe med begreper som tittel og forfatter, og alle andre begreper som måtte dukke opp underveis i arbeidet.

Ved å bruke denne malen får klassen et fast oppsett som også gir visuell støtte i hva de skal skrive om. Til slutt kan man jo henge opp anmeldelsene i klasserommet og samle opp etterhvert som dere leser flere bøker.

Vil du vite mer om Lesenøkler eller få tak i flere skriveoppgaver til dine voksne deltakere?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du lærerveiledningen «Skrivenøkler» som gir deg faglige innspill til din skriveundervisning sammen med praktiske aktiviteter og mange ulike skriverammer – klare til bruk. Som medlem får du også tilgang til «Lesenøkler» som metode og materiell til arbeid med alle de språklige ferdighetene. 

Trykk her for mer informasjon: