Skriving

Skriveoppgave: Postkort

Vi har jobbet med en ny skrivestil: Postkort!
Her finner du læringsvideo om hva et postkort er, og hvordan man kan skrive det, modelltekst og skriveramme. Har også lagt ved noen eksempler på postkort jeg fikk fra deltakerne.

Lesetekster/lyttetekster som kan knyttes til skrivesjangeren kan være disse: https://xn--sprknkler-72a5s.no/lyttetekster-lettlest-mysterium/

Postkort er en fin skrivesjanger fordi:

  • Den har en konkret mottaker.
  • Det krever ikke en lang tekst med mange ord.
  • Det er tydelige former og rammer for skrivingen.

Kompetansemål i Norsk etter 4.årstrinn fra Fagfornyelsen 2020:

  • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
  • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

Fra skriving som grunnleggende ferdighet i norsk:

Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Det innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster.

Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker.

Læringsvideo

Modelltekst

Skriveramme

Eksempler:

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.