Skriving

Skriveoppgave for voksenopplæringen: Postkort

Vi har jobbet med en ny skrivestil: Postkort!
Her finner du læringsvideo om hva et postkort er, og hvordan man kan skrive det, modelltekst og skriveramme. Har også lagt ved noen eksempler på postkort jeg fikk fra deltakerne.

Lesetekster/lyttetekster som kan knyttes til skrivesjangeren kan være disse: Lyttetekster- Lettlest mysterium/

Postkort er en fin skrivesjanger fordi:

  • Den har en konkret mottaker.
  • Det krever ikke en lang tekst med mange ord.
  • Det er tydelige former og rammer for skrivingen.

Kompetansemål i Norsk etter 4.årstrinn fra Fagfornyelsen 2020:

  • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
  • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

Fra skriving som grunnleggende ferdighet i norsk:

Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Det innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster.

Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker.

Læringsvideo

Modelltekst

Skriveramme

Eksempler:

Ønsker du flere tips til skriveundervisningen og flere skriverammer?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du lærerveiledningen «Skrivenøkler» som gir deg faglige innspill til din skriveundervisning sammen med praktiske aktiviteter og mange ulike skriverammer – klare til bruk.

Her kan du lese mer om Språknøkler-portalen (og husk at skolen din kan bestille skolelisens!)

Foto: Karina Lange