Tema

Tverrfaglighet i andrespråksundervisningen for voksne

Språklæring er ikke noe vi kan øve på i separate deler. Språklæring er en helhet og en prosess som må synliggjøres også i undervisningen din. Det betyr at vi heller ikke kan øve på løsrevne deler av språkkompetansen uten å også ha et blikk for det store bildet. Det betyr ikke at du ikke kan jobbe med en konkret del av språket, men at du må synliggjøre for deltakerne hvor denne delen passer inn i resten av språkkompetansen!

For å ta et eksempel: Når dere jobber med å bygge ordforråd om et tema øver dere ikke bare på ordene som løsrevne deler av språket. Dere snakker om ordet i ulike kontekster, ser på bilder, øver på ordet muntlig, i skriving av tekster og kanskje også i lesetekster. Dere jobber med ordet på mange ulike måter og vi kan si at du jobber tverrfaglig med ulike norskferdigheter på samme tid. Det er en grunn til at det å jobbe tverrfaglig er en ressurs inn i språklæringen. Å jobbe med samme tema fra ulike innfallsvinkler vil gi deltakerne flere knagger å henge læringen på som igjen gir større sjanse for at det de lærer fester seg og kan brukes og hentes frem senere. Da snakker vi dybdelæring, som er i vinden som aldri før med blant annet Fagfornyelsen.

Så nå skal du få et konkret eksempel på hvordan du kan jobbe tverrfaglig, også på tvers av fag, med temaet «Året.» Dette er bare ett eksempel som viser deg hvordan du kan tenke tverrfaglig i alle temaer dere jobber med i språkopplæringen. Bruk forslagene som inspirasjon og fyll ut med flere ideer som passer for akkurat din klasse!

Foto: Karina Lange

Forslag til tverrfaglig arbeid med temaet «Året»

Matematikk

Ordenstall og kalender/fødselsdato, lese tabeller på storm.no/yr.no.

Naturfag

Månen og solens gang – hvorfor er det 30 dager i en måned og 365 dager i året osv. , mørketid og sommertid i Nord-Norge og resten av landet. Vær og klima, høst- vårtegn osv.

Geografi

Snakk om klima i ulike deler av landet og vis frem på kartet hvor disse stedene faktisk er i forhold til hverandre. Dette er også fint når dere snakker om været i Norge sammenlignet med andre land.

Grammatikk

Gradbøying av adjektiv. Som varmt – varmere – varmest, kald – kaldere- kaldest, lengre og kortere dager osv.

Argumentasjon muntlig eller skriftlig

Hvilken årstid liker du best og hvorfor?

Sammenligning muntlig eller skriftlig

Hvordan er årstidene i hjemlandet versus Norge. Sammenlign norsk vinter og norsk sommer- Hva er likt og hva er ulikt?

Kunst og håndverk

Fargene i de ulike årstidene. Hør på Vivaldis fire årstider. Ta bilder av årstidstegn. Tegne eller mal bilder til ulike årstider.

Øve setninger og fraser

Om vinteren/høsten….er det
Jeg er født……..
Jeg liker/jeg liker ikke.
På høsten pleier jeg å…….

Husk at fraser om været er kjekke i smalltalk-sammenheng for deltakerne ute i det virkelige liv i Norge. Er det noe nordmenn gjør så er det å snakke om været! Så ved å øve på disse frasene i klasserommet får man inn hverdagsmestring som er så viktig for våre voksne deltakere.

Andre temaer man kan trekke inn kan være å snakke om ulike klesplagg til ulike årstider, hobbyer og aktiviteter man kan gjøre i de ulike årstidene og kanskje også snakke om helse og sykdommer som endrer seg i løpet av årstidene i Norge.

Det som er fint er at temaet «Året» er noe vi kan jobbe med kontinuerlig gjennom hele året ettersom månedene og årstidene skifter, og at du slik gradvis kan bygge ut kompetansen og ta tak i mer avansert innhold etter hvert fordi det har en klar oppbygging hele veien. Overfør tanken om tverrfaglighet til det temaet du jobber med i din klasse og gjør det til en vane å jobbe i dybden med språklæringen!