Lesing

Hvor kan du finne lesetekster for voksne med norsk som andrespråk?

Læreverk er jo en selvsagt kilde til lesetekster. Har du ikke læreverk tilgjengelig er det alltid en mulighet å skrive tekster selv eller så kan du ta en titt på listen her og finne digitale tekster klart til bruk.

Listen oppdateres fortløpende når jeg kommer over nye nettsteder meg lesetekster for voksne med norsk som andrespråk. Tips meg gjerne hvis du vet om noen!

Lesnorsk.no
Tekster samlet i ulike språknivåer, velg fra A1 til C1.
https://www.lesnorsk.no/

Kompetanse Norge
Lesehefter for spor 1 deltakere finner du her https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/laremidler/Lesehefter-for-spor-1-bokmal/

Lesetekster med oppgaver (e-læring). Velg norsk for språklige minoriteter når du har kommet inn på linken.
https://elearning.kompetansenorge.no/lesing/

Avisa Utrop
De har nå laget egne sider med lett norsk. Supert hvis man vil øve på å lese nyheter. Selv om sakene er skrevet med enklere språk, ordforklaringer og kortere tekst krever det fremdeles et godt lesenivå (B1) for å lese dem.
https://www.utrop.no/lettnorsk/

Birgers norskside
Samleside med tips til hvor man kan lese på norsk. Her finner du mange av de overnevnte + enda flere!
https://www.bnorsk.no/1-for-elever/lesing?fbclid=IwAR24W6kU5tPLbHrrXebSgUhBtuNjhuCOdk3uqLpo6upIYyf6nucWicWZ_ao

Barnebøker.no
Obs! Som det ligger i navnet er disse laget for barn. De kan likevel være fine fordi de er enkle i språket eller som tips til deltakerne hvis de vil lese for egne barn. Her er det også lydfiler av tekstene og de er oversatt til flere språk!
https://barneboker.no/?fbclid=IwAR2c5P0emNpjnGqwLq0bStW4PqQBw6BDccKT1f3eRKCFw5C5PTqdIBodkSQ

Nasjonalibiblioteket
Her finner du både aviser, bøker og nettartikler scannet og samlet på ett sted. Her må man vurdere vanskegraden på tekstene selv fordi man her finner tekster i alle sjangere skrevet for alle. Bruk gjerne innlegget her som hjelp for å vurdere om leseteksten passer for din klasse: Hvordan kan du tilpasse en lesetekst til din klasse?

https://www.nb.no/

Skolekassa

Her finner du lenker til ulike sider som har tekster innen norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk.

https://skolekassa.no/voksenopplaering/

Tekstbanken – månedlig påfyll av lesetekster til voksenopplæringen

*Reklame for Språknøkler* I mai 2022 startet jobben med å bygge opp en helt egen tekstbank for lærere i voksenopplæringen. Hver måned får du tilgang til en ny lesetekst, skrevet på to ulike lesenivåer, med bildestøtte og på begge målformer. Det gjør at du lett kan tilpasse leseundervisningen til ulike nivåer i klassen din, selv om alle jobber med samme innhold. Alle tekstene lagres i Tekstbanken som du som medlem kan plukke fra når du trenger tekster til din undervisning.

Hvis du vil lese mer om Tekstbanken kan du trykke her: Tekstbanken

Én kommentar