Hva er språknøkler?

Språknøkler handler om nøkler til språket, eller ulike innganger til å lære seg et språk. Jeg skriver om norsk som andrespråk i definisjonen av at et andrespråk er et språk man ikke kun lærer og møter på skolen, men også overalt i livene og hverdagene til deltakerne. Dette blir i motsetning til et fremmedspråk som fransk og tysk på ungdomsskolen, der man kun møter språket i de oppsatte timene på timeplanen. Dette gjør at det er andre behov og forutsetninger for læringen når det er snakk om et andrespråk!

Å forstå og bli forstått

Man kan dele språknøklene inn i to hovedgrupper: Ferdigheter for å forstå og ferdigheter for å bli forstått. I tillegg ligger det et sett med læringsstrategier i bunn, som en forutsetning for å kunne lære seg ny kunnskap. Det gjelder for eksempel evnen til refleksjon, stille spørsmål, knytte sammen informasjon og bruke erfaringer man allerede har mm.

Å forstå handler om lytteferdigheter og lesing. Hva får jeg med meg i en samtale, hva gjør jeg hvis jeg ikke forstår, hvordan kan jeg snakke videre om det jeg hører, kan jeg forstå begrepene som blir brukt ved å tenke på noen lignende begreper etc. I tillegg er det leseferdigheter og leseforståelse. Fra man i starten skal knekke lesekoden, til å lese en tekst for å hente ut informasjon. Vi beveger oss fra å lære å lese, til å lese for å lære.

Å bli forstått handler om muntlige ferdigheter og skriving. Hvordan uttrykke seg skriftlig, formulere en tekst, bruke ordforrådet muntlig og skriftlig og uttale norske lyder. Hvordan kan jeg uttrykke meg så jeg blir forstått og ikke misforstått?

I tillegg kommer de digitale ferdighetene inn i det å navigere seg i samfunnet, skolesystemet og dagliglivet. Jeg har derfor valgt å dele emnene på bloggen inn i de grunnleggende ferdighetene fra læreplanen for grunnskolen; Skriving, lesing, muntlig og digitale ferdigheter. Det finnes også materiell innen temafag og mattematikk under kategorien «Tema.» Dette er fordi man jobber med de grunnleggende ferdighetene i alle fag, og spesielt for oss som jobber med grunnskole for voksne er tverrfagligheten sentral! Også i matematikkundervisningen har vi vekt på de fire Språknøklene: Lese og forstå tekstoppgaver, uttrykke muntlig eller skriftlig hvordan man løser et problem og ikke minst læringsstrategier for matematikkfaget!
Dette viser bare hvor sammensatt språkopplæring er og hvor mange områder språket griper inn i.

Språknøkler for lærere i voksenopplæringen

Målet med Språknøkler er at du som lærer skal finne det du trenger for å jobbe med alle elementene du akkurat leste om. Gjennom materiell, ressurser, undervisningsopplegg og faglig kursing gir Språknøkler deg det du trenger for å få en lettere lærerhverdag med mer tid og overskudd.

Hvis du vil lese mer om hvordan Språknøkler kan hjelpe deg trykker du på knappen her. Der finner du en samlet oversikt over alt Språknøkler tilbyr for deg som er lærer i voksenopplæringen.