Tema

Temaarbeid i voksenopplæringen: Høst!

Her finner du forslag til ressurser du kan bruke i undervisningen når dere jobber med temaet «Høst» i voksenopplæringen.

Introduksjon

Hør på musikk – Høst av Vivaldi

Lag et tankekart felles om høst! Her finner du en ferdig presentasjon du kan bruke for å starte samtalene i klassen. Presentasjonen har samtalebilder med enkle setninger til.

Lesetekst

Jobb med tekst

Her finner du arbeidsark «Jobb med tekst» til teksten om Høsten i Norge. Husk at du kan velge ut de sidene som passer for din klasse!

Nettsider

Naturfag.no sine temasider:

https://www.naturfag.no/tema/vis.html?tid=2013092

Salaby- temaside om årstider:

https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider

Gå på tur

Etter å ha jobbet med temaet høst, snakket, lest og sett på bilder – Gå en tur i nærmiljøet rundt skolen. Let etter Høsttegn og ta bilder av det dere finner. Del bildene med læreren slik at dere kan se på dem felles på tavla og kanskje lage muntlige eller skriftlige setninger til bildene sammen? Dette kan også være et fint utgangspunkt for å skrive en tekst om høsten på egenhånd eller sammen.

Muntlig trening

Øv til muntlig norskprøve. Gi elevene en oppgave på tavla. Her er noen forslag:
Fortell om årstiden høst.
Fortell om årstidene i Norge.
Fortell om årstidene i hjemlandet ditt.

Elevene skal snakke sammen to og to og får 2 minutter hver. Den som ikke snakker skal bare lytte slik at elevene får trening i å snakke sammenhengende over lengre tid, slik som på norskprøven. Står de helt fast kan den andre eleven eller læreren stille spørsmål for hjelpe dem i gang igjen.

Tverrfaglighet

Når man snakker om temperatur og høstvær kan det være fint å bruke værtjenester som en del av undervisningen. Å lese tabeller er et mål i matematikk og supert å bruke her! Gå inn på storm.no/yr.no eller lignende på tavla og snakk om informasjonen man finner her og hvordan man finner den. Er elevene dine gode til å lese norsk kan du også lage oppgaver til dem som de selv skal finne svar på ved å gå inn på en værtjeneste. Eks: Når skal det bli varmest/kaldest i dag? Hvor mange grader er maks-temperatur i dag? etc De samme spørsmålene som man ville gjort muntlig felles!

På jakt etter mer materiell om årstidene?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du korte tekster om hver årstid, begrepskort med begreper og bilder til alle årstidene og leseforståelsesoppgaver mm. I tillegg til materiell og opplegg innen alle de grunnleggende ferdighetene (og skolen kan kjøpe skolelisens til deg!)

2 kommentarer

  • Cecilie

    Svært mange gode oppgåver. Savna at det kunne vore ei nynorsk utgåve av dei.

    • Britt, Språknøkler

      Hei Cecilie, takk for tilbakemelding! Dette er et ønske fra flere og jeg har det på oppdragsblokka. Per dags dato har jeg dessverre ikke kapasitet til å lage oversatte opplegg, men har det som mål å få det til på sikt!