Alfabetisering,  Lesing

Lesekurs for svake lesere!

Alfabetiseringskurs, lesekurs, begynneropplæring – kjært barn har mange navn! Det som er fellesnevneren for alle disse er at handler om å lære å lese, og for våre deltakere og elever – på et andrespråk. Da er det viktig å øve på å bygge sammen lyder til stavelser og ord, og videre til setninger for så å gjenta prosessen mange ganger.

I dette innlegget finner du lesetekster tilpasset lesere i startfasen av leseopplæringen, men som kan avkoding. Det kan være deltakere som har svake avkodingsferdigheter, som er usikker på de norske lydene, eller som leser unøyaktig og slurver mye. Da er det ofte nyttig å gå tilbake noen hakk og trene på det grunnleggende igjen.
Selv jobber jeg nå med en deltaker som i teorien kan lese (han kan avkode) men som har lav leseforståelse fordi han leser svært unøyaktig og er usikker på lydene. I tillegg er det krevende å avkode lengre ord og vi øver derfor på å avkode kortere ord som gradvis skal bli lengre. Tekstene du finner her er derfor ikke tilpasset de som skal starte helt på scratch med leseopplæring, men jeg pleier likevel å bruke samme oppbygging på lesetekstene i begynneropplæringen som du nå skal få lese mer om!

Alle tekstene er laget med denne oppbyggingen:

1 Stavelser

Den første delen av teksten er alltid et sett med stavelser. Stavelsene i tekstene du finner her er laget med bokstavene SILOREMA. Det er viktig å snakke om at det er stavelsene og bokstavene som bygger ord, og at vi kan lage ulike ord ved å kombinere stavelser.
Eksempel: Le + ser, Le + ge, La + ser, La + ge.

2 Ord

Her er fokuset på å øve på å lese ulike korte. Ordene har dagens bokstav på forskjellige steder for å øve på uttale og gjenkjenning. Ordene kan også brukes som en dagens ord eller ukas øveord i jobb med tekst. Husk at hvis du skal bruke arbeidsarket «Jobb med tekst» med svake lesere, er det lurt å gjøre det i fellesskap slik at de ikke må lese for å finne ut hva de skal gjøre!
Den første siden i jobb med tekst er super som en del av begynneropplæringen!

Jobb med tekst finner du her: https://xn--sprknkler-72a5s.no/jobb-med-tekst/
Dagens ord finner du her: https://xn--sprknkler-72a5s.no/dagens-ord/

3 Setninger

Til slutt skal deltakerne øve på å lese korte setninger. Her vil det være ord med bokstaver de ikke enda har øvd spesifikt på, men de skal ha fokus på uttalen og å gjenkjenne de bokstavene man har som ukas bokstaver/dagens bokstav. Setninger blir viktige (spesielt for voksne) slik at man raskt kan oppleve at en tekst gir mening. Det blir ikke det dypeste innholdet, men man ser hvertfall at det ikke kun er løsrevne fraser som BI BA BO osv. Setningene bør gjentas flere ganger i løpet av uken og i ulike settinger.

Variasjoner: Læreren leser og deltakerne følger med i teksten, deltakeren leser høyt, ta lydopptak første og fjerde gang du leser, bruk setningene som hentediktat, klipp opp setningene og la deltakeren sette ordene i riktig rekkefølge (obs! ikke bland alle ordene her! Hold hver setning adskilt, ellers blir det en veldig komplisert oppgave. Fort gjort å glemme, snakker av erfaring!) bruk setningene i diktat eller skriv setningene inn i et program med lydstøtte – for eksempel skoleskrift. Her er det mange muligheter!

Det som er viktig er at man bruker god tid på de tekstene man jobber med, og ikke nødvendigvis har ny tekst til hver time. Å automatisere lyder og ord krever mange gjentakelser og er ikke noe som sitter etter en, to eller tre ganger!

Her finner du de ulike tekstene

NB! Det vil komme flere etterhvert, her er det work in progress! 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.