Alfabetisering,  Grammatikk,  Lesing,  Muntlig aktivitet,  Ordforråd og begreper,  Skriving,  Tema

Stasjonsundervisning i voksenopplæringen – Hva og hvordan!

Jeg elsker stasjonsundervisning og i dette innlegget skal du få vite hvorfor jeg gjør nettopp det og hva du kan gjøre hvis du også vil bruke stasjonsundervisning sammen med dine voksne deltakere.

For hva er det som er så bra med stasjonsundervisning?

Stasjonsundervisning gir deg som lærer rom for å jobbe tettere på enkeltdeltakere og små grupper.
Som lærer i voksenopplæringen er deltakergruppa alltid sammensatt. De er på ulike nivåer og har ulike ferdigheter de mestrer godt og ulike ferdigheter de ikke er kommet så langt i utviklingen av. Det betyr at når undervisningen skal gå ut fra deg til hele klassen må det gjøres mange tilpasninger for at undervisningen skal treffe hver enkelt. Med stasjoner har du en gylden mulighet til å sette sammen grupper på ulikt vis, som kan gjøre at de både kan hjelpe hverandre og at du kan hjelpe de som er på cirka samme nivå. Det jeg liker aller best er å følge opp lesing i stasjonsundervisning. For da får jeg muligheten til å høre hver og en lese, noe jeg sjeldent rekker hvis jeg skal gå gjennom hele klassen «samtidig».

Stasjonsundervisning gir både deg og deltakerne variasjon i løpet av en økt.
Det skaper et brudd i den vanlige tralten og ved at man skifter aktivitet gjentatte ganger får deltakerne øving i å jobbe konsentrert med en oppgave i et tidsrom for så å gå over til noe annet. Man får også gjort flere ulike typer oppgaver som gjør at deltakerne får jobbet med stoffet med ulike vinklinger, materiell, stiler og kontekster. Dette er svært viktig når man skal lære seg et andrespråk!

Stasjonsundervisning øver samarbeidslæring og kommunikasjon.
Ved å jobbe i grupper får deltakerne god trening i samarbeidsferdigheter og kommunikasjon. Bare husk at dette er noe dere må snakke om og avklare både før dere går i gang og underveis. Det er utrolig viktig at gruppe klarer å samarbeide, dele på oppgaver, kommunisere (på sitt vis) og faktisk være en gruppe. Stasjoner er ikke en individuell oppgave, det er en gruppeoppgave. Det vil derfor kunne gi deltakerne dine mange erfaringer med hvordan man selv fungerer i en gruppesetting og hvordan andre fungerer, og ikke minst; hva man skal gjøre hvis det ikke fungerer! Samarbeidsferdigheter er svært viktige ferdigheter for å fungere på for eksempel en arbeidsplass.

Stasjonsundervisning er supert til repetisjon og mengdetrening.
Dersom du vil at stasjonene skal fungere mer eller mindre selvgående er det avgjørende at stoffet og oppgavene deltakerne skal jobbe med er kjent stoff. Du kan ha en stasjon som er lærerstyrt hvor du introduserer noe nytt eller jobber med en ny tekst, men alle deltakerstyrte stasjoner bør ha stor grad av kjent innhold. Derfor er stasjoner supert til å repetere, jobbe videre med det dere har som tema, utdype og gi mengdetrening. Igjen; husk at deltakerne trenger å møte lærestoffet på mange ulike måter, i ulike kontekster og med ulike vinklinger for å virkelig lære.

Og ikke minst: Stasjonsundervisning kan brukes på alle nivåer, i alle klasser og i alle fag!

Så hvordan kan du jobbe med stasjoner rent praktisk?

Stasjoner kan brukes til alle slags temaer og områder i opplæringen. Du kan bruke det med språk, grammatikk, lesing, skriving, muntlig trening, fagområder, temaer, spill osv osv. Poenget er jo bare å gi deltakerne flere ulike oppgaver som de skal gjøre i løpet av en økt, og fordele dem på ulike stasjoner i klasserommet. Deltakerne skal så jobbe på hver stasjon i ett gitt tidsrom, f eks 15 minutter, før de skal flytte seg til neste stasjon. Jeg pleier å dele i grupper på tre eller fire (kommer ann på hvor mange vi er) og lager gruppebord etter så mange grupper vi blir.

Jeg deler alltid inn gruppene og bestemmer hvem som skal jobbe sammen. Noen ganger er det i språkgrupper, lesenivågrupper, skrivenivågrupper eller ut ifra muntlig nivå og ofte blander jeg de som har kommet et stykke på vei med de som er nye slik at de kan hjelpe hverandre.

NB! Husk at hvis du setter alle nybegynnerne i klassen i samme gruppe, kan du ikke forvente at de skal jobbe selvstendig på alle postene. De vil mest sannsynlig trenge mer oppfølging og hjelp fra deg underveis, siden de jo nettopp er nybegynnere, og da kan du ikke låse deg til å sitte på én fast lærerstasjon. Legg derfor heller opp til at du kan gå rundt og hjelpe der det trengs.

Husk å gi korte og konkrete instruksjoner når dere skal sette i gang og det er lurt å vise alle oppgavene felles før dere setter dere i grupper så slipper du å gå rundt å forklare hver gruppe hver gang de er på ny stasjon. Bruk gjerne en timer på tavla eller ha en bjelle eller lignende som du kan ringe med når deltakerne skal bytte stasjon. Jeg har erfaring med at det ofte er viktig å ha et tydelig signal som betyr «ny stasjon» fordi deltakerne ofte er veldig konsentrert eller engasjert i det de holder med på.

Huskeliste for stasjonsundervisning

  1. Planlegg oppgaver til hver stasjon og hvor mange stasjoner du skal ha. Her kommer også tidsaspektet inn: hvor mange stasjoner og hvor mye tid på hver stasjon?
  2. Bestem om du skal ha en lærerstyrt stasjon eller om du vil gå rundt og hjelpe.
  3. Del i grupper.
  4. Lag materialet du trenger til hver stasjon (husk at stasjoner skal være kjent stoff, så bruk gjerne det dere allerede har jobbet med eller brukt i undervisningen tidligere).
  5. Bestem deg for rutiner ved bytte av stasjoner. Hvordan skal du si ifra til deltakerne at de skal bytte stasjon og gjøre det oversiktlig og ryddig?

Og ikke minst: Gjenta arbeidet med stasjoner mange ganger.
Som alt annet i undervisningen må ting gjøres mange ganger for å gi maks utbytte og skape gode rutiner. Ikke forvent at alt sklir første gangen dere prøver, men gi heller ikke opp! Stasjoner er en gullgruve både for deg og deltakerne dine, gir mer rom for tilpasset opplæring, variert undervisning og at deltakerne får jobbet med lærestoffet på ulike måter.

Har du erfaringer med stasjonsundervisning i voksenopplæringen som du vil dele?
Kommenter på innlegget her eller send en e-post til spraknokler@gmail.com
Jeg vil gjerne høre fra deg!

Vil du høre mer om stasjonsundervisning?

Hør Språknøkler-podden her: Stasjonsundervisning i voksenopplæringen