Mine tjenester

Jeg tilbyr flere ulike tjenester og produkter som hjelper deg med undervisningen av voksne deltakere med norsk som andrespråk. Her finner du en oversikt over alt jeg kan hjelpe deg med.

Medlemsportal

Språknøkler-portalen er en medlemsportal for lærere i voksenopplæringen.

Her får du månedlig påfyll av materiell, ressurser, undervisningsopplegg og faglig påfyll. Alt lagres inne i medlemsportalen slik at du har et ressursbibliotek tilgjengelig når du trenger det. Alt materialet er tilpasset voksne deltakere med norsk som andrespråk fra nivå A1-B1, i kategoriene lesing, skriving, muntlige- og digitale ferdigheter og ordforråd og begreper. I tillegg har du mulighet til å stille spørsmål eller dele erfaringer sammen med meg og andre lærere i voksenopplæringen.

Som medlem i Språknøkler-portalen får du ukentlig nytt materiell.

Tekstbanken

I Tekstbanken får du månedlig påfyll av lesetekster til undervisningen.

Tekstbanken er en ny mini-portal hvor du som er medlem får tilgang til lesetekster skrevet for voksne med norsk som andrespråk. Hver måned får du tilgang til en ny lesetekst, skrevet på to ulike nivåer, med bildestøtte. Alt samles inne i Tekstbanken slik at du kan plukke lesetekster når du trenger det. I tillegg får du hver måned ett tips til en aktivitet du kan gjøre sammen med månedens tekst, på vårt eget lille inspirasjonsmøte.

Alle lesetekster og opptak av inspirasjonsmøtene samles i en Tekstbank som du kan hente fra når du trenger det.

Kurs

Jeg tilbyr kurs i systematisk leseopplæring for voksne med norsk som andrespråk gjennom metoden Lesenøkler.

Kurset gir en innføring i lesing for voksne med norsk som andrespråk og forklarer Lesenøkler som metode og viser hvordan du kan jobbe systematisk med lesing i klassen din, uavhengig av nivå.

Kurset arrangeres via kursleverandøren Bro AOF og du kan bestille kurs for deg selv, eller arbeidsplassen din via deres sider.

Nyhetsbrev

Lærerrommet er Språknøklers eget nyhetsbrev som gir deg gratis inspirasjon i innboksen hver mandag.

På Lærerrommet gjør vi som på lærerrom flest; deler frustrasjoner og gleder, tips, ideer, planlegger undervisning, klipper, laminerer og diskuterer fag.

Er du med på Lærerrommet får du ukentlig tips i innboksen helt gratis og helt automatisk, akkurat så lenge som du vil.