Mine tjenester

Språknøkler tilbyr flere ulike tjenester og produkter som hjelper deg med undervisningen av voksne deltakere med norsk som andrespråk. Her finner du en oversikt over alt Språknøkler kan hjelpe deg med.

Medlemsportal og ressursbibliotek

Språknøkler-portalen er Norges eneste medlemsportal for lærere i voksenopplæringen.

Her får du månedlig påfyll av materiell, ressurser, undervisningsopplegg og faglig påfyll. Alt lagres inne i medlemsportalen slik at du har et ressursbibliotek tilgjengelig når du trenger det. Alt materialet er tilpasset voksne deltakere med norsk som andrespråk fra nivået alfabetisering via A1-B1+ på begge målformer.

Portalen er sortert i kategoriene lesing, skriving, muntlige- og digitale ferdigheter, Norskprøven, læring og flerspråklighet, ordforråd og begreper, grammatikk, tverrfaglige temaer og lærerliv og klassehverdag. I tillegg har du mulighet til å stille spørsmål eller dele erfaringer sammen med meg og andre lærere i voksenopplæringen. Språknøkler-portalen har mulighet for skolelisens fra enkeltlærer til fylkesnivå. Send henvendelse på spraknokler@gmail.com eller via knappen under.

Som medlem i Språknøkler-portalen får du månedlig nytt materiell som du kan bruke i din undervisning.

Tekstbanken

I Tekstbanken får du månedlig påfyll av lesetekster til undervisningen.

Tekstbanken er en ren tekst-portal hvor du som er medlem får tilgang til lesetekster skrevet for voksne med norsk som andrespråk. Hver måned får du tilgang til en ny lesetekst, skrevet på to ulike nivåer, med bildestøtte. Alt samles inne i Tekstbanken slik at du kan plukke lesetekster når du trenger det. I tillegg får du hver måned ett tips til en aktivitet du kan gjøre sammen med månedens tekst, på vårt eget lille inspirasjonsmøte. Tekstene er skrevet på bokmål og nynorsk.

Alle lesetekster og opptak av inspirasjonsmøtene samles i en Tekstbank som du kan hente fra når du trenger det.

Foto: Karina Lange

Kurs

Fagdag med Språknøkler gir mulighet for at team, avdeling, skole eller flere skoler samlet får faglig og praktisk kursing, som kan brukes som utgangspunkt for lokal kompetanseutvikling.

Fagdager med Språknøkler inneholder alltid tre komponenter: Praksisnære aktiviteter og temaer, tid til samtale, diskusjon og refleksjon rundt egen praksis og erfaring og faglige knagger å henge praksisen og aktiviteter på. Det kan være i fellestid eller på en planleggingsdag.

Fagdager som tilbys i 2024:

Skrivenøkler – Nøkler til utvikling av skrivekompetanse på et andrespråk.

Lesenøkler – Systematisk arbeid med lesing i voksenopplæringen.

Språknøkler – Nøkler til god undervisning i voksenopplæringen.

* har skolen andre ønsker til innhold eller tema avtaler vi dette og tilpasser til behov.

Det som gjør fagdager med Språknøkler unikt er at dette er per dags dato eneste tilbyder av tilpassede kurs for lærere i voksenopplæringen, med fokus på læring for voksne med norsk som andrespråk.

Trykk her for mer informasjon om fagdag med Språknøkler.

Foto: Karina Lange

Nyhetsbrev

Lærerrommet er Språknøklers eget nyhetsbrev som gir deg gratis inspirasjon i innboksen hver mandag.

På Lærerrommet gjør vi som på lærerrom flest; deler frustrasjoner og gleder, tips, ideer, planlegger undervisning, klipper, laminerer og diskuterer fag. Du får info om nyttige fagblogginnlegg, nye podcast-episoder og kan stille spørsmål til andre lærere på Lærerrommet.

Er du med på Lærerrommet får du ukentlig tips i innboksen helt gratis og helt automatisk, akkurat så lenge som du vil.

Gratisressurser – klare til å lastes ned!

Hva er viktig når du jobber med alfabetisering i voksenopplæringen? Last ned 10 gratis tips her.

Her får du tips til temaet karrierelæring og livsmestring i praksis, i et overkommelig mini-kurs.

Hvilke virkemidler kan du som lærer bruke i klasserommet?

En guide for deg som er ny lærer i voksenopplæringen eller som vurderer å bytte skoleslag. Få info om det formelle og det praktiske her!