Lesing

5 måter å jobbe med lesestrategier i voksenopplæringen

Photo by Sincerely Media on Unsplash

1 Klipp teksten opp i avsnitt og gi deltakerne en del av gangen.
Les i grupper, finn nye eller vanskelige ord og jobb grundig med hvert avsnitt. Noen ganger kan det være veldig overveldende å skulle forholde seg til hele teksten med en gang og da kan avsnitt være en super hjelp.

2 Matche overskrift og bilder med riktig avsnitt i teksten.
Klipp opp en tekst med avsnitt, overskrifter og bilder for seg. La deltakerne sette teksten sammen igjen slik at elementene som hører sammen havner på riktig plass. Her får man øvd mange gode refleksjonsstrategier, lesestrategier og ikke minst leseforståelse ved at man må koble riktig innhold sammen. Ekstra fint å få fokus på overskrifter og hva den egentlig har å si for teksten, for det er det mange som ikke bruker aktivt nok!

3 Les teksten og velg ut ord som er nye eller vanskelige å lese.
Dette kan dere gjøre i fellesskap eller at deltakerne gjør dette en og en. Skriv disse ordene på lapper (gjerne med stor størrelse) og klipp dem opp i stavelser. Så kan dere øve i fellesskap, eller en og en, på å lese ordene del for del, stavelse for stavelse. Vis og forklar at dette er en slur strategi for å mestre lesingen av lange eller ukjente ord.

4 Se på ulike bilder som hører til teksten og la deltakerne gjette hva teksten handler om. Hvor presist kan vi gjette innholdet i teksten bare ved å se på bildene? Her er det lurt å ikke gi ut selve teksten samtidig fordi mange da vil begynne å lese for å finne svarene. Ha bildene på tavla eller lag et dokument til deltakerne hvor det kun er bildene fra teksten. Dette er en viktig og enkel før-lesestrategi som deltakerne må øve seg på å dra nytte av når de møter en ny tekst på norsk.

5 Lag en oppsummering av leseteksten.
Differensier nivået ut ifra klassen din. Gjør det muntlig i fellesskap, i grupper eller to og to dersom skriving blir for krevende. Er klassen din på et høyere nivå er det supert å skrive korte oppsummeringer av alle tekstene dere jobber med og bruke disse til repetisjon i løpet av skoleåret eller som øving til prøver dersom dere har det. Skriv i en skrivebok, lag en mappe på pcen eller lag en bok i book creator. Da kan man også spille inn muntlige oppsummeringer for å variere.

Husk å øve og modellere sammen med klassen før dere setter i gang, og hver gang dere skal gjøre oppgaven slik at dere sammen får en felles forståelse av hva de ulike lesestrategiene går ut på. Husk at mange har lite skolegang fra før og trenger å øve strategier like mye som selve språket. Det er likevel viktig å huske på at når man jobber med voksne deltaker er man aldri helt på scratch. Deltakerne har mange strategier med seg fra et langt liv med mange ulike erfaringer, og vi som lærere må hente frem disse i undervisningen og hente frem alle ressursene som deltakerne har med seg.

Vil du ha flere ressurser til din leseundervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* I Språknøkler-portalen finner du en egen kategori dedikert til lesing, med materiell, faglige tips, undervisningsopplegg og undervisningsmetoden «Lesenøkler». Alt er laget og tilpasset til deltakere i voksenopplæringen og du finner ressurser til alle de språklige ferdighetene. (Husk at skolen din kan kjøpe skolelisens for deg!)