Om meg

Foto: Friberg Foto

Hei!

Jeg heter Britt Rødal Vikhagen og jeg driver foretaket Språknøkler.
De siste fire årene har jeg hjulpet lærere og voksenopplæringer over hele landet med å få tak i tilpasset materiell og faglige ressurser til sin undervisning, som var motivasjonen bak hele Språknøkler-prosjektet da jeg i januar 2020 startet en blogg og kjøpte et domene.

Jeg jobbet da som lærer i voksenopplæringen i Oslo og jeg og kollegaene mine brukte mye tid hver eneste dag på å lage materiell til egen undervisning – fordi det rett og slett ikke fantes noe særlig vi kunne bruke som var tilpasset eller laget for våre deltakere med norsk som andrespråk. Et ønske om å spare flere lærere for den tiden det tar å lage materialet selv ble motivasjonen bak å dele materiell gratis via en blogg.

Det som så startet som en blogg og et domene, er fire år senere Norges største foretak for lærere i voksenopplæringen og min fulltidsjobb!

I dag jobber Språknøkler ikke bare med materiell til undervisningen, men også med å fremme voksenopplæringens status og viktighet, både i jobben som gjøres av lærerne i voksenopplæringen, som ledd i integrering i samfunnet og som en del av å gi deltakerne verdige liv i Norge. Gjennom jobben med Språknøkler får jeg utløp for mitt engasjement for verdibasert voksenopplæring og en bedre lærerhverdag for lærere i voksenopplæringen.

Det handler rett og slett om at jeg brenner for tilpasset undervisning som anerkjenner de voksne deltakerne i klasserommet og via foretaket Språknøkler deler jeg mine tips og erfaringer med norsk som andrespråk – Mine språknøkler!

Litt bakommateriale

Bor på Berger utenfor Svelvik i en gammel arbeiderbolig sammen med mannen min, som er freelance skuespiller og dramatiker, og datteren min på 6 år.

Jeg er utdannet grunnskolelærer med videreutdanning i vurdering av språkferdigheter (UiB), andrespråkslæring for voksne (UiB) og en pågående mastergrad i andrespråksdidaktikk (HVL).

Jeg har jobbet ti år i skolen med begynneropplæring og særskilt norskopplæring i grunnskolen, deltakere i alfabetiseringsklasser, norskopplæring og grunnskoletilbud for voksne og grunnleggende lesing- og skriving for ungdom.

Nå er jobben min å drive Språknøkler som innebærer å:

  • Drive medlemsportalene Språknøkler-portalen og Tekstbanken.
  • Holde kurs og foredrag for lærere og voksenopplæringer rundt om i landet.
  • Spille inn podcasten Språknøkler-podden og skrive fagblogginnlegg på språknøkler.no
  • Skrive håndbøker for voksenopplæringen for Fagbokforlaget; «Skrivenøkler» (2023) og «Lesenøkler» (2024).
  • Jobbe med kompetanseutvikling over lengre tid i samarbeid med skoler i voksenopplæringen.

Hvis du vil følge med på hva jeg og Språknøkler jobber med kan du følge Språknøkler i sosiale medier (Instagram, Facebook, LinkedIn) og her kan du lese mer om hva Språknøkler kan hjelpe deg med i lærerhverdagen din: https://spraknokler.no/mine-tjenester/

Foto: Friberg foto