Om meg

  • Navn: Britt Rødal Vikhagen
  • Alder: 29 år
  • Familie: Gift med min ungdomskjæreste og har en datter på 3 år.
  • Bosted: Holmlia, Oslo.
  • Utdanning: 1 år ved Norges Dansehøyskole, Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. ved HiOA og HiNT, videreutdanning ved UiB – Norsk som andrespråk med vekt på voksne.
  • Erfaring: Kontaktlærer på småtrinnet, norsk som andrespråkslærer (SNO-lærer), faglærer, leder for ressurssenter for minoritetsspråklige elever, frivillig norskkurs ved asylmottak, lærer ved grunnskole for voksne.
  • Nåværende jobb: Adjunkt ved Oslo Voksenopplæring avd Skullerud. Underviser på avdelingen for grunnskole for voksne i tillegg til lesekurs i ungdomsklassen.

I januar 2020 startet jeg denne bloggen, språknøkler.no.

Behovet oppstod da jeg i min egen jobb som lærer i voksenopplæringen manglet tilpassede oppgaver til elevene mine som skal lære seg norsk som andrespråk. Særlig gjelder dette deltakere på lavere nivå. Det er viktig for meg at materialet du finner her inne er tilpasset elever med norsk som andrespråk og at det er tilpasset en voksen elevgruppe. Det er et mål for meg at mine deltakere skal oppleve at materialet de jobber med passer til dem og snakker til dem, ikke til et barn i ordinær grunnskole. Selv har jeg erfaring fra flere deler av læreryrket og tar med meg dette inn i arbeidet med å lage undervisningsopplegg. Og selv om jeg lager materialet med tanke på voksne, er det langt på vei mulig å bruke det meste av materialet til andre elevgrupper med norsk som andrespråk.

Jeg elsker å jobbe med språk, undervisning og kursing og jobben min har gjennom språknøkler.no blitt til en hobby. Per dags dato drives denne siden på fritiden, kvelder og i helger og jeg er derfor veldig takknemlig for alle tilbakemeldinger, spørsmål og innspill fra dere. Tusen takk for hver og en av dere som følger, deler, liker og legger igjen kommentarer, dere gir meg motivasjon til å gjøre språknøkler.no enda bedre.