Om meg

Hei!
Jeg heter Britt og jeg jobber med norskopplæring for voksne deltakere med norsk som andrespråk.

Jeg hjelper deg som er lærer i voksenopplæringen med å finne tilpasset materiell og opplegg til dine deltakere!

Jeg brenner for god tilpasset undervisning for voksne deltakere og via foretaket Språknøkler deler jeg mine tips og erfaringer med norsk som andrespråk – Mine språknøkler!

Harde fakta!

  • Navn: Britt Rødal Vikhagen
  • Alder: 30 år
  • Familie: Gift med min ungdomskjæreste og har en datter på 4 år.
  • Bosted: Holmlia, Oslo.
  • Utdanning: 1 år ved Norges Dansehøyskole, Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. ved HiOA og HiNT, videreutdanning ved UiB – Norsk som andrespråk med vekt på voksne og vurdering av språkferdigheter. Er nå masterstudent ved Høgskolen på Vestlandet, i Didaktiske praksiser i andrespråksundervisning.
  • Erfaring: Kontaktlærer på småtrinnet, norsk som andrespråkslærer (SNO-lærer), faglærer, leder for ressurssenter for minoritetsspråklige elever, frivillig norskkurs ved asylmottak, lærer ved avdelingen for grunnskole for voksne.
  • Nåværende jobb: Adjunkt ved Oslo Voksenopplæring avd Skullerud. Underviser på avdelingen for norskopplæring i en alfabetiseringsklasse, i tillegg til lesekurs i ungdomsklassen.

I januar 2020 startet jeg denne bloggen, språknøkler.no.

Behovet oppstod da jeg i min egen jobb som lærer i voksenopplæringen manglet tilpassede oppgaver til elevene mine som skal lære seg norsk som andrespråk. Særlig gjelder dette deltakere på lavere nivå. Det er viktig for meg at materialet du finner her inne er tilpasset elever med norsk som andrespråk og at det er tilpasset en voksen elevgruppe. Det er et mål for meg at mine deltakere skal oppleve at materialet de jobber med passer til dem og snakker til dem, ikke til et barn i ordinær grunnskole. Selv har jeg erfaring fra flere deler av læreryrket og tar med meg dette inn i arbeidet med å lage undervisningsopplegg. I min aller første jobb måtte jeg lage alt undervisningsmaterialet selv!

Jeg elsker å jobbe med språk, undervisning og kursing og jobben min har gjennom språknøkler.no blitt til en hobby. Per dags dato drives foretaket Språknøkler ved siden av jobb og studier, og jeg er derfor veldig takknemlig for alle tilbakemeldinger, spørsmål og innspill fra deg. Du har gjort det mulig å jobbe redusert slik at jeg kan videreutvikle enda mer materiell og faglig støtte til lærere i voksenopplæringen over hele landet. Tusen takk for at du følger, deler, liker og legger igjen kommentarer, du gir meg motivasjon til å gjøre Språknøkler enda bedre.