Skriving

Skriveoppgave for voksenopplæringen: Info-plakat

Før-skrivefase:

Vi har jobbet med leseforståelse, og trent på å finne informasjon i en tekst. Dette er noe som er svært krevende på et andrespråk, da man ikke bare kun fokuserer på hvilken informasjon man får underveis- men også på å forstå alle de andre ordene og sammenhengen underveis.
Derfor hadde vi jobbet hele uka med en lesetekst som handlet om nettopp informasjon. (Mer om hvordan vi jobber med leseforståelse kommer i et eget innlegg senere.) Teksten vi brukte var denne:

Hentet fra heftet «Leseforståelse A.»

Vi så også på flere eksempler av ulike informasjonsplakater for blant annet språkcafeer, konserter, fritidsaktivteter, invitasjoner og andre ting. Dette kan gjøre skrivingen mer relevant for deltakerne, da dette er tekster de møter i dagliglivet sitt hver dag! Vi fant også da noen fellestrekk i alle disse tekstene, som slik var modeller for deres egen skriving og kriteriene de skulle følge.

Oppgave og kriterier:

Så skulle vi ta dette videre til en skriveoppgave, hvor deltakerne i grupper på to eller tre skulle lage en informasjonsplakat selv. De kunne velge selv hva slags plakat de ville lage, men det var noen kriterier alle måtte ha med. Denne listen fikk de utdelt:

Skrivefase:
Del 1 – Deltakerne ble delt i par og skulle bli enige om hva de ville skrive om. Jeg tok runden innom hvert par og snakket gjennom ideen deres slik at jeg visste at alle hadde en plan for skrivingen. Deretter fulgte de kriterielista og skrev tekstene i skrivebøkene sine. Denne lista fungerte også som skrivestøtte for de som ønsket det, ved at de kunne bruke punktene nedover og fylle inn svarene som passet deres ide. De kunne også se på modellteksten om språkcafe nederst på arket, og bruke den som hjelpetekst. Noen av ideene de kom opp med var cafe for kvinner, fiskebutikk, bibliotek, Afghansk cafe, fotballtrening og restaurant.

Del 2 – I datatimen dagen etter skulle de finne passende bilder til teksten og skrive ut disse. Deretter klippet de dem ut og monterte dem på et A3 ark sammen med teksten slik at det ble en ferdig plakat.

Og her er resultatet:

Språknøkler:
Alle de grunnleggende ferdighetene er en del av å bli god i et språk og en del av det å fungere i det norske samfunnet. De er språknøkler. I dette arbeidet har vi trent på leseferdigheter og skriveferdigheter i tillegg til digitale ferdigheter. Når det gjelder skriveferdigheter var fokuset på å lage en sammensatt tekst, og følge en kriterieliste. Det var lite fokus på rettskriving da målet var å få ideen sin ut i livet.
En annen viktig språknøkkel er relevans og nærhet til virkeligheten til deltakerne. Dette gjelder spesielt for voksne innlærere, ved at det de møter i skolesituasjonen i stor grad bør oppleves som nyttig og relevant for akkurat deres liv! Denne oppgaven kan brukes når de skal lage bursdagsinvitasjoner for barna sine, eller når de får infoskriv fra skolen og skal forstå hva slags informasjon de faktisk mottar. Eller når sønnen kommer hjem og vil starte på fotballtrening og har fått med seg en brosjyre fra fotballklubben, eller at de selv ser en plakat med reklame for språkcafe i nærheten av der de bor. Listen er lengre, og jeg tror det var nettopp derfor vi traff godt akkurat denne gangen, og at det ble en oppgave som de fleste var motiverte for å gjennomføre og som de syntes var morsom å jobbe med underveis.