Skriving

Skriveoppgave for voksenopplæringen: Brev

Her finner du et ferdig opplegg om hvordan man kan jobbe med skrivesjangeren: Brev. I denne omgangen har jeg brukt dette som fjernundervisning, og opplegget vil derfor bære preg av at undervisningen ikke gis ansikt til ansikt! Man kan likevel bruke alle elementene i en ordinær undervisningssituasjon også 🙂

Førskriving

  1. Lesetekst om å være i karantene fra Les norsk! https://www.lesnorsk.no/post/en-utlending-forteller-karantene-a1-a2
  2. Lyttetekst – Her kan de lytte til den samme teksten når den leses opp av meg.

https://youtu.be/q64lRdx6Q2I

3. Sjangertrekk – Hva er et brev? Undervisningsvideo.
NB! I en faktisk klasseromssituasjon ville jeg brukt mye mer tid her, med å vise frem og sammenligne flere ulike modelltekster, og i fellesskap med deltakerne ha kommet frem til hvilke fellestrekk som definerer sjangeren brev. Jeg ville også ha skrevet en modelltekst sammen med deltakerne etter kriterier vi var blitt enige om, før de selv skal begynne å skrive!

Skrivefase

Oppgaven er å skrive et brev til en man kjenner i hjemlandet, en venn eller en i familien. Kriteriene for skrivingen og selve oppgaven står i skriverammen som du finner under her.
Der ligger også modellteksten de kan se på som hjelp til skrivingen, det er den samme teksten som jeg brukte i videoen. De kan gjerne «herme» etter mine formuleringer.

Siden vi alle nå er i en spesiell situasjon med Korona-karantene, skal innholdet denne gangen handle noe om dette. Det er aktuelt i deltakernes liv og er noe alle har tanker og følelser om akkurat nå. Det kan derfor være en fin måte å forsøke å sette ord på det man bærer på selv også, gjennom å øve seg på å skrive et brev!

Vurdering

Når de er ferdige med å skrive teksten sin skal de gå gjennom punktene på skriveramme og sjekke at de har med alle delene. (De samme punktene vises på bildet over.) Deltakerne sender så teksten sin til meg som MMS eller via showbie/ facebook. De får en tilbakemelding fra meg som de så skal rette opp i til et nytt utkast. Hvis de ønsker kan de også dele i gruppechatten på WhatsApp slik at man kan få/ta tips fra hverandres tekster. Da ser hele klassen hva de har skrevet.

Videre vil jeg kanskje be dem om å lese opp brevet sitt høyt, og sende meg en lydfil av dette for å øve på lesing også. Ideelt sett skulle man også sendt selve brevet, slik at man har en konkret mottaker i tankene mens man jobber med skrivingen. Siden dette er første gangen vi jobber med akkurat denne sjangeren, vil vi nok ikke gjøre det denne gangen.
Tenk så inspirerende det kunne vært å få skrevet noe som faktisk har en konkret mottaker, og som man også kan få et svar fra! Vi må nok jobbe mer med brev-sjangeren fremover 😀