Tema

Koronaskole for voksenopplæringen: Aktiviteter

Nå er de aller fleste tilbake i klasserommene igjen, men mye er likevel ikke som normalt. Vi må holde avstand og må derfor også planlegge undervisningen på andre måter enn det vi ellers pleier. Her kommer det noen tips til aktiviteter og opplegg man kan gjennomføre innenfor dagens smittevernkrav.

Tavleoppgaver

Yrkesnorsk har mange ferdige oppgavesett med lese- og lyttetekster til ulike temaer. De kan være fine å gjøre sammen på tavla!
https://yrkesnorsk.no/

Salaby har også mange fine tekster, oppgaver og quizer som kan gjøres i fellesskap fra tavla. Veldig fint at de fleste av lesetekstene også har lyd slik at man også kan trene på lyttetrening.
Viktig å se gjennom først da aktivitetene ofte kan være veldig barnslige (siden er tross alt laget for barneskolen).
https://www.salaby.no/ OBS! Krever Feide!

Arbeid med lesetekster

Alle leser teksten en og en, lærer leser høyt fra tavla, korlesing eller stafettlesing. Deltakerne skal så skrive ned tre ting de husker, uten å se på teksten.
Alternativ: Skriv ned tre ord du ikke forstår. Samle ordene på tavla, kan noen andre i klassen forklare ordet?

Oppgavehefte: Jobb med tekst. Dette oppgaveheftet kan brukes til alle lesetekster!
Her finner du en ferdig mal til arbeid med ord, setninger, stavelser, vokaler, grammatikk, leseforståelse, muntlig og uttale mm. Heftet er klart til bruk når man har skrevet inn de ordene man ønsker skal være øveord i oppgave 1 og 2. Bare bytt ut ordene som står der med ord fra teksten dere skal jobbe med. Alle de andre oppgavene kan brukes som de er, til all slags type tekst!
Malen finner du her:

Klar tale har mange dagsaktuelle artikler med forenklet språk som kan være fine og ha som utgangspunkt til samtale. https://www.klartale.no/

Lesnorsk! Har tekster laget etter ulike norsknivå. De tar opp mange ulike temaer det kan være fint å snakke eller skrive om. Tekstene finner du her: https://www.lesnorsk.no/

Klassisk variant (ofte veldig populær blant mine deltakere): Lag et lesehefte med tilhørende oppgaver.
For eksempel kan man bruke heftet om 17.mai som du finner her: https://xn--sprknkler-72a5s.no/17-mai/
eller om vårtegn som du finner her: https://xn--sprknkler-72a5s.no/lesehefte-vartegn/

Lytteøvelser

Læreren leser en tekst to ganger. Deltakerne får ikke notere underveis, de skal øve seg på å følge nøye med og få med seg informasjon som blir gitt. Så skal man teste hva de har fått med seg. Man kan gjøre det på flere ulike måter:

Alternativ 1: Skriv ned tre ting du husker.
Alternativ 2: Svar på spørsmål om teksten på et ark.
Alternativ 3: Læreren leser opp ett og ett spørsmål til teksten. Deltakerne skal så skrive ned det de tror er svaret og vise det frem når tiden er ute. De kan skrive i skriveboka si og holde denne opp for å vise frem svaret (husk å minne på at de må skrive stort!)
Alternativ 4: Muntlig gjenfortelling.
Alternativ 5: Rett eller galt. Læreren leser påstander om innholdet i teksten og deltakerne skal si om det er rett eller galt. Kan bruke ulike håndsignaler for å vise om de mener det er rett eller galt.

Aktivitet: Alfabetet

Dette er en aktivitet som kommer fra undervisningsmetoden «Tenkenøkler.» Tenkenøklene skal bidra til at man tenker kreativt og reflektert og bruker kunnskap på ulike måter. Les mer her: https://hallagerbakken.osloskolen.no/fagtilbud/tenkeskole/20-tenkenokler/

La hver deltaker få et ark hver hvor hele alfabetet står listet opp. Oppgaven er så og finne ord som starter på hver bokstav, knyttet til et bestemt tema! For eksempel kan temaet være yrker. Da må man skrive ulike yrker til hver bokstav i alfabetet. A – Advokat, L – Lege, V – Vaktmester osv. Ordene må ikke skrives ned fra A til Å, man kan skrive ned ord etterhvert som man kommer på dem!

Etter en viss tid stopper læreren aktiviteten, og man kan dele svarene og eventuelt samle ulike forslag på et felles alfabet på tavla.
Tips: Kan være lurt og lage en alfabet-mal som ikke har med bokstaver som C, X, Z, Q, W.

Mal til aktiviteten Alfabetet finner du her:

Aktivitet: Back to the board

Denne aktiviteten fikk jeg som tips fra en kollega som hadde lært den på engelsk-studiet, og den fungerer supert til begrepsøving!
En deltaker stiller seg opp foran tavla. Personen skal se ut mot klassen og ha ryggen mot tavla. Så skriver læreren et begrep på tavla over hodet til deltakeren. Da ser alle de andre i klassen ordet, men ikke den som står ved tavla. Så skal klassen komme med hint og hjelp slik at personen foran tavla klarer å gjette hvilket begrep som står der! Det er egentlig som Alias men her kan man overholde avstandsreglene lettere, og læreren kan veilede i forklaringene underveis.

Uteaktiviteter

Gå ut og let etter en spesifikk ting som skal dokumenteres med et bilde eller en video hvor man forteller muntlig om hva man har funnet.
Forslag: Let etter vårtegn, let etter geometriske figurer, gå en tur og beskriv hva du ser, ulike størrelser (stor – større – størst el), lete etter ulike plakater/infoskriv el.,ta bilde av rutetabeller osv.

Gå ut og ta et bilde. Når du kommer inn skal du skrive en tekst om hva du ser på bildet. Er deltakerne gode på mobilbruk kan de også dele bildene med hverandre og beskrive hverandres bilder. Øvelsen kan også gjøres muntlig ved at læreren viser frem bildene de har tatt på tavla og ber om at muntlige beskrivelser.

Turbingo
To varianter finner du her: https://xn--sprknkler-72a5s.no/turbingo/

Skriveoppgaver

Det ligger mange ferdige skriveoppgaver her på bloggen.
Brev: https://xn--sprknkler-72a5s.no/skriveoppgave-brev/
Dagbok: https://xn--sprknkler-72a5s.no/skriveoppgave-dagbok/
Postkort: https://xn--sprknkler-72a5s.no/skriveoppgave-postkort/
Info-plakat: https://xn--sprknkler-72a5s.no/info-plakat/

Ellers er det fin trening til eventuell norskprøve skriftlig å øve på å «Skrive til bilde.» Deltakerne får se et bilde på tavla og skal skrive hva de ser. Her kan det være lurt at læreren modellerer med et eksempel først. Da kan man se på ulike måter å beskrive et bilde på, slik at man får variasjon fra den vanlige «Jeg ser…».

Muntlige aktiviteter

Selv om man skal sitte 1 meter fra hverandre kan man føre en samtale mellom deltakerne i klasserommet. Man kan øve til muntlig norskprøve ved å trekke et spørsmål og snakke uforberedt om dette i 2 minutter. Læreren styrer tiden på tavla og setter i gang og stopper parene. Når den ene har snakket i 2 minutter bytter man til neste person.

Her finner du en liste med mange ferdige spørsmål som kan brukes til denne aktiviteten:

Bonus: Alle disse spørsmålene kan også brukes som utgangspunkt for skriving!

Se supernytt og snakk sammen om hva dere har sett.

Uttale

Lesetrim fra Sandefjordskolen. Her kan man la høyfrekvente ord mm vises på skjermen i ønsket tidslengde slik at klassen i fellesskap kan si ordene høyt. Lesetrimmen finner du her:http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/

Minimale par– Øve på å skille uttalen mellom nesten helt like ord. Ofte er det kun en lyd som er ulik. Aski Raski har mange fine oppgaver her: https://app.askiraski.no/login OBS! Krever Feide!

Vokaltrim – Jeg har laget en Vokaltrim som kan være fin å bruke i starten av timen eller som et avbrekk underveis i økta. Her kan man trene på uttale av de norske vokalene og å gjenkjenne disse. Det kommer opp ord/stavelser/lyder på skjermen som deltakerne skal si høyt. Man kan styre tempoet selv eller man kan velge mellom flere ferdige filmer i ulike hastigheter. Alt om Vokaltrim finner du her: https://xn--sprknkler-72a5s.no/vokaltrim/