Tema

Hvordan differensiere undervisningen i voksenopplæringen

Dette innlegget er viktig for deg som er lærer i voksenopplæringen, fordi dette er realiteten. Klassene er delt inn i nivåer, men deltakerne har likevel et stort sprik når det gjelder språkferdigheter og språkkompetanse og dette krever stadige tilpasninger av metoder og materiell. I den ideelle verden skulle man hatt minst tre varianter av samme opplegg for å virkelig treffe alle deltakerne i klassen, men hvem har vel tid til å lage det?!

Men, jeg vil gi deg noen tips likevel som kan hjelpe deg på veien mot mer differensiert undervisning i voksenopplæringen. Tipsene er mer generelle råd og tips sammen med noen helt konkrete, som gjør at du kanskje slipper å lage alt nytt i flere varianter når du planlegger undervisning. Husk likevel at alt materiell og alle opplegg som deles alltid må tilpasset til dine deltakere og din klasse.

Tips 1: Stasjoner og gruppearbeid

La oss si at du har en klasse med både deltakere på spor 3 og på spor 1. Da er stasjonsarbeid gull verdt! Deltakerne på spor 3 vil sannsynligvis være mer selvstendige enn spor 1 deltakerne, og vil kunne jobbe godt med oppgaver på egenhånd i grupper. For eksempel kan du sette dem i gang med en skriveoppgave rundt temaet dere jobber med i klassen. Husk tydelige kriterier og rammer så sparer du deg for noen spørsmål. Mens spor 3 deltakerne jobber med tekst og skriving kan du konsentrere deg om deltakerne på spor 1 nivå. Sitt sammen i en gruppe og jobb med lesing eller ordforråd til samme tema som spor 3 deltakerne skriver tekst om. Da får du en helhet i klassen ved at det er samme tema, men dere jobber med temaet på ulike måter.

Bonustips: Bruk gjerne tekstene til deltakerne på spor 3 som lesetekster!

Her kan du høre en egen episode om stasjonsundervisning i voksenopplæringen i Språknøkler-podden: Stasjonsundervisning i voksenopplæringen

Tips 2: Morsmålsgrupper

Dersom du jobber i en klasse med stort nivåsprik kan det være nyttig å lage morsmålsgrupper, hvis klassen er satt sammen av flere deltakere med samme språkbakgrunn. Da kan de deltakerne som har kommet lenger i språkopplæringen være språkhjelpere for de som ikke har lært like mye. Man får morsmålet som støttespråk, og deltakerne får øving i mediering som nå også er sentralt i den nye læreplanen. (Mediering er kort fortalt blant annet å videreformidle noe man har lært til noen andre).

Tips 3: Jobb muntlig

Å øve opp muntlige ferdigheter er noe alle nivåer har godt av! Varier hvor avanserte fraser og samtaler dere øver på og differensier deretter. For eksempel kan deltakere med lavere språkferdigheter øve på kortere versjoner av samme frase som de andre deltakerne øver på. Det er uansett fint for klassen å høre flere variasjoner av samme frase, og snakke om hvordan man kan variere språket.

Når dere går over til å øve fraser to og to eller i grupper kan deltakerne på lavere språknivåer fortsette å øve disse muntlige, mens deltakerne på høyere nivåer kan utvide med en skriveoppgave. For eksempel å lage en samtale med frasene i bruk (det kan også gjøres muntlig).

Det samme gjelder når dere jobber med ord og begreper innenfor et tema. Bruk det muntlige aktivt og gjør mange ulike varianter av muntlige øvelser. Her kan alle delta på sitt nivå.

Her finner du flere innlegg med tips om muntlige øvelser:
Muntlig aktivitet:Gå – Spørr – Bytt
Muntlig aktivitet – Spørreskjema
Her er alle samlet med merket #muntligeferdigheter

Obs! Har du nybegynnere som kommer inn i klassen er du nødt til å jobbe noe med dem i egen gruppe. Se tips 1. Det vil ikke hjelpe å øve mye muntlig når deltakerne ikke har noe ordforråd på norsk enda. Da vil også tips 2 være helt sentralt!

Tips 4: Hentediktat

En hentediktat kan varieres på mange ulike måter, og er en super aktivitet som treffer mange ulike nivåer. En måte å gjennomføre med ulik vanskegrad i samme øvelse er at deltakere med lavere språkferdigheter kun skal huske tallet som står sammen med ordet/bildet og skrive dette ned i skriveboka, deltakerne på middels nivå skal huske ordet og skrive det ned og deltakere på høyere nivåer skal huske ordet og lage en setning med det.

Eventuelt kan man variere med å ha enkeltord og de samme enkeltordene i setninger, slik at deltakerne kan skrive det som er riktig for deres nivå.

Her kan du laste ned en pdf som forteller hva en hentediktat er, sammen med flere tips til hvordan det kan gjøres:

Tips 5: Lesetekster

Her er det ingen enkel løsning, men det kan være mulig å forenkle ukas lesetekst uten at dette krever alt for mye tid og krefter. Lag teksten med kortere setninger, se hvor mange vanskelige/ukjente ord som er med og skriv teksten inn i word ut ifra dette slik at du får en litt lettere versjon. Da kan klassen jobbe sammen med samme innhold, men tekstene har ulik vanskegrad. Alternativt kan du vurdere å bruke to ulike læreverk, eller nivåer på læreverk, dersom skolen har mulighet til dette. Da kan du la deltakerne jobbe i sitt tempo på sitt nivå når dere skal gjøre oppgaver.

Lyst til å høre mer om de 5 tipsene til differensiering?

Her kan du høre en podcast-episode om differensiert undervisning i voksenopplæringen i Språknøkler-podden.