Digitale tips,  Muntlig aktivitet

Vokaltrim for voksne deltakere med norsk som andrespråk

Hva er Vokaltrim?

Vokaltrim er et verktøy for å trene på uttale av de norske vokalene. For de som kjenner til Lesetrim fra Sandefjordskolen er det noe av det samme prinsippet! Man får stavelser/ord/lyder opp på skjermen som man skal øve på å uttale. Her er det ikke bare meningsbærende ord men enkeltlyder opp til firelydsord med fokus på å uttale vokalene riktig i ulike variasjoner!

Hvordan bruke Vokaltrim?

Hele klassen

Lærerstyrt hastighet

Last ned PDF-Versjon her og sett i gang! Her styrer du tempoet selv og kan gå videre til nye stavelser når klassen er ferdig med de forrige. Dere kan lese i kor alle sammen, en og en i stafett eller læreren kan lese først og så kan elevene gjenta. Mange muligheter!

Velg ulike hastigheter

Velg den hastigheten du eller elevene ønsker. La filmen gå og be elevene om å si ordene høyt når de dukker opp, uten å henge etter filmen! Her får man trent lesehastighet og rask gjenkjenning av vokalene.
Flere hastigheter kommer etterhvert!

Her er 5 sekunders-versjonen!
Her kommer det nye ord cirka hvert femte sekund.

Her er 10 sekunders-versjonen!
Her kommer det nye ord cirka hvert tiende sekund.

Her 20 sekunders-versjonen!
Her kommer det nye ord cirka hvert 20.sekund.

En og en

Denne filmen kan deles med elevene slik at de kan øve hjemme eller hvor de vil. Her kan de lytte til uttalen og hvis de vil kan de øve seg på å gjenta ordene sammen med filmen. Veldig fint å kunne lytte til norsk uttale gjentatte ganger!

Har du testet ut Vokaltrim med klassen din eller har du kommet på en annen måte å bruke opplegget på vil jeg veldig gjerne høre fra deg!

Send meg mail på spraknokler@gmail.com, legg igjen en kommentar her på bloggen eller del med #spraknokler/@spraknokler på sosiale medier 🙂