Tema

5 tips til temaet klasseregler i voksenopplæringen

Nytt skoleår, nye muligheter! Og med oppstart av nytt skoleår kommer også arbeidet med årets klasseregler. Her får du 5 tips til hvordan du kan jobbe med regler med klassen din! Jeg vektlegger begrepstrening og ordforråd siden jeg jobber med voksne elever med norsk som andrespråk. Det kan likevel være mange nyttige refleksjoner for elever med norsk som morsmål også!

I tillegg til de 5 tipsene finner du en enkel lesetekst med øveord-oppgaver, en lydfil av leseteksten og en ferdig presentasjon om emnet som kan brukes i klassen. Alt dette finner du i det første avsnittet «Før du begynner.»

Photo by You X Ventures on Unsplash

Før du begynner

Avklar begreper med klassen i fellesskap! Før man kan lage regler selv må klassen vite hva regler er og kjenne til noen ord om emnet.
Hvor i samfunnet/livene våre finnes det regler? Hva slags regler har elevene i livet sitt? Hvorfor har vi regler? Og ikke minst hva er egentlig en regel?

a) Lag tankekart på tavla. Hva tenker elevene på når du sier regler?

b) Introduksjon fra lærer om temaet med samtaler underveis.
Her har jeg laget en liten power point for å sette i gang tankene og samtaler i klasen. Her kan det også være fint å nevne regler som gjelder for hele skolen som eksempler.


Power pointen i PDF versjon finner du under bildene her:

d) Lesetekster.
Les gjerne flere ulike tekster om det samme temaet.
Les teksten sammen, les to og to og forklar nye ord som dukker opp.
Jobb også gjerne med øveord fra teksten.
Her finner du et eksempel på en enkel lesetekst cirka nivå A1/3.trinn Grunnskole for voksne:

Og her finner du ferdig øveord-oppgaver til leseteksten:
HUSK at du kan skrive ut de sidene som passer til dine elever 🙂

Og her kan elevene få teksten opplest:

Tips 1: Skriv en fellestekst

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Bruk tankekartet og samtalene dere har hatt så langt til å skrive en felles tekst. Læreren kan være sekretær og elevene formulerer setninger. Bli enige om innhold før dere starter, for eksempel: Hva er regler, hvorfor har vi dem, hvor finner vi dem og gi noen eksempler på regler.

Når dere har skrevet ferdig teksten er det supert å skrive den ut, og dele den med elevene. Så kan dere lese teksten sammen i kor, to og to, som stafett eller ha den i hjemmelekse. Her kan det også være fint og be elevene om å gjenfortelle hva de har lest og lage spørsmål som passer til teksten. Det at elevene selv har vært med å lage teksten kan gjøre forståelsen av innholdet lettere.

Tips 2: Begrepskort

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Samle ord som er relevant for temaet dere snakker om. Relevante ord her kan være: Lov, lovlig, ulovlig, regel, forskjellige, ulike, kulturer, normer, uskrevne, straff, respekt, klasseregel, må, kan, samfunn, hva, hvorfor, osv osv.

Skriv ordene på lapper mens de dukker opp underveis i arbeidet, eller ha det klart på forhånd. Lager du lappene til slutt er de supre å bruke som repetisjon eller som en utsjekk når man er ferdig med temaet: Hvilke begreper husker jeg? Lager men lappen før man starter kan man hente de frem flere ganger underveis, og for eksempel ha det på lur som en ekstraoppgave hvis noen blir ferdig raskt. «Trekk 3 lapper og forklar begrepene til sidemannen/skriv forklaringer i skriveboka.» Med elever på høyere nivå kan man også bruke dem i form av Alias.

Man kan også lage setninger med ordene slik at elevene kan bruke dette som lesetrening eller muntlig øvelser. Hvis man virkelig får ånden over seg og har tid og mulighet er det supert å ha en forklaring av ordene på baksiden av lappene. Da kan de sjekke seg selv, og om de husker riktig!

Her finner du ferdige begrepskort og setninger man kan bruke til muntlige øvelser eller som lesetrening:

Her er noen eksempler fra Begrepskortene!

Tips 3: Gruppesamtaler – Hva er viktigst?

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Samtale i grupper: Hvilke klasseregel MÅ vi ha? Prøv å bli enige om én (maks to regler) som dere i gruppa mener er den viktigste regelen.
Etter en gitt tid tar dere runden i klassen og presenterer hva gruppene ble enige om, mens læreren samler forslagene på tavla. Så kan man foreta en avstemming, se om det var noen regler flere var enige om, eller du kan bruke tips 4….

Tips 4: Rangering

Photo by Joshua Golde on Unsplash

Skriv ned alle reglene gruppene kom frem til i Tips 3 på et ark. Kopier opp og del ut til alle gruppene. Her kan man som lærer også skrive inn regler man ønsker at skal diskuteres i klassen (for eksempel mobilbruk) men rangeringen skal være helt styrt av elevene. Elevene får i oppgave å rangere reglene fra den viktigste regelen øverst – til den minst viktige nederst. Her kan man også lage lapper av setningene slik at elevene fysisk kan flytte dem i ønsket rekkefølge. Ellers fungerer nummerering veldig greit! Det er viktig å avklare på forhånd at man også må kunne begrunne valgene man tar!

Bruker du Ipad med klassen din er det supert å skrive den rangerte lista der for så å bruke Apple tv og caste listene opp på storskjerm. Hvis ikke kan læreren for eksempel ta bilde av de ulike listene med mobilen og slik få det opp på tavla.
Så starter diskusjonen! Alle må argumentere for rekkefølgen de har valgt dersom den er ulike en annen gruppe sin. Til slutt kan man velge ut topp-reglene fra de ulike gruppene og sette de sammen til klassens regler.

Tips 5: Hva hvis….

Oppgaven gis til elevene for eksempel slik:
Her kommer en tenkeoppgave til dere. Dere har fått ett A3 ark på hver gruppe. Øverst står det noen spørsmål. «Hva hvis det ikke var noen regler i hele verden? Hva ville skjedd? Hvordan ville det vært?» Skriv ned hva dere tror. Alt er lov, ingenting er feil! Dere får …..minutter.

Når tiden er ute skal gruppene presentere tankene sine for en annen gruppe eller felles for klassen.

Lykke til med årets klasseregler! 🙂

På jakt etter flere undervisningsopplegg for voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du ferdige undervisningsopplegg med materiell innen lesing, skriving, ord og begreper, muntlige ferdigheter, digital opplæring, karrierelæring og mye mer.

Trykk her for å lese mer om Språknøkler-portalen (og husk at skolen din kan bestille skolelisens!)