Skriving

Hvordan kan du gi god støtte i skriveundervisningen i voksenopplæringen?

Uansett hvilket nivå du jobber på i voksenopplæringen og hvilke skriveferdigheter deltakerne dine har, er det noen elementer som er svært viktige å ha fokus på når man jobber med skriving på et andrespråk. I dette innlegget skal du få 5 tips til hvordan du kan gi deltakerne dine god skrivestøtte på norsk som andrespråk.

Modellering

Skriv tekster foran klassen og vis hvordan du tenker og vurderer underveis mens du skriver en tekst. Tenk høyt når du skriver teksten slik at deltakerne kan bli med på avgjørelsene du tar. Kanskje de også klarer å komme med innspill underveis? Her kan du som lærer også fungere som en sekretær for klassen slik at de dikterer hva du skal skrive. Denne teksten er super å bruke som lesetekst for klassen også! Det å snakke om tekst i fellesskap og vise hvordan du tenker som en «skriver» gir viktig tekstkunnskap til deltakere som ikke har mye skolebakgrunn fra før.

Skrivestøtte

Lag skrivestartere til setninger eller skriverammer slik at du bygger solide stillaser rundt deltakerne før de skal skrive på egenhånd. Etterhvert som de blir tryggere i egen skriving tar du bort stillaset del for del og de blir klare til å skrive alene. Bruk skriverammene når du selv modellerer skrivingen for klassen og hvis deretter hvordan du bruker disse som hjelp til å skrive teksten uten skriverammen i neste runde.

Nytteverdi

Snakk med klassen og diskuter nytteverdien av å jobbe med skriving i ulike sjangere. Hvorfor jobber vi med dette, og når får du bruk for dette i hverdagen din? Her må du som lærer belyse og trekke slutningene hvis det er vanskelig for deltakerne dine å se det store bildet. Jo flere ganger dere øver på dette, jo lettere blir det for deltakerne og se nytten selv på egenhånd. Dette er ekstra viktig i arbeid med voksene deltakere som i stor grad motiveres av relevans og nytteverdi!

Relevante ord og begreper

Når du har bestemt deg for hvilken sjanger dere skal jobbe med er det viktig at du også er bevisst hvilke ord, fraser og begreper deltakerne kan møte på i arbeid med denne sjangeren. Er det noen formuleringer som ofte brukes i denne sjangeren? Disse må dere øve på i fellesskap før dere setter i gang med å skrive teksten. Dette tar deg videre til neste punkt det er viktig å ha med:

Skriv i flere omganger

Jobb med førskriving og etterskriving på samme måte som når du jobber med lesing. Ikke hopp rett inn i skrivingen – forbered deltakerne først, øv på ord og fraser, skriv sammen, modeller, skriv i par og så kan de skrive alene. Legg gjerne inn en runde med respons også, enten fra deg eller meddeltakere før de skal skrive teksten enda en gang. Ha fokus på hva som er målet med skrivingen og hvilke ferdigheter du ønsker at deltakerne skal oppnå.

Jobber du med disse fem områdene kan du være ganske sikker på at du gir god støtte til deltakerne i hele skriveprosessen.

Hvis du vil ha tips til ulike undervisningsopplegg om skriving kan du ta en titt på disse innleggene:

Skriveoppgave: Dagbok!

Skriv en bokanmeldelse

Skriveoppgave: Postkort

Skriveoppgave: Brev

Skriveoppgave: Info-plakat

På jakt etter flere skriverammer og tips til din skriveundervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du lærerveiledningen «Skrivenøkler» som gir deg faglige innspill og metoder til din skriveundervisning i voksenopplæringen, sammen med praktiske aktiviteter og mange ulike skriverammer – klare til bruk.

Her kan du lese mer om Språknøkler-portalen (og husk at skolen din kan bestille skolelisens!)