Digitale tips,  Lesing

Hvordan gjennomføre leseundervisning via Teams i voksenopplæringen

I dette innlegget kan du lese mer om hvordan du kan gjennomføre leseundervisning over nett. Opplegget er brukt i undervisning av voksne deltakere med norsk som andrespråk, men jeg opplever at akkurat dette oppsettet kan brukes av alle elver som skal ha leseundervisning via Teams eller lignende.

Før du begynner

Finn frem alt du trenger slik at du ikke må gå fra pcen når møtet først har startet. Legg frem ark, tusjer/penner, leseboka eller leseteksten dere skal jobbe med og andre ting du pleier å bruke når du har hjemmeundervisning. Jeg har også alltid et ark med mikrofon- og kamerasymbolene tilgjengelig slik at jeg kan minne på av/på med lyd ol. Jeg liker å ha noen blanke ark for hånden også slik at jeg kan skrive ned ting og holde opp foran kameraet og vise dersom det ikke passer å dele skjermen underveis.
I tillegg har jeg en liste over deltakerne som er med på Teams slik at jeg kan fungere som ordstyrer underveis og gi ordet til den som skal snakke. Jeg markerer også de deltakerne som har snakket slik at flest mulig får sagt noe i løpet av en økt.

De tre fasene du får høre om i dette innlegget baserer seg på metoden «Lesenøkler». *Reklame for Språknøkler* Full tilgang til metoden Lesenøkler finner du via fagdag med Språknøkler eller via lærerveiledningen i Språknøkler-portalen. Ta kontakt på spraknokler@gmail.com dersom du vil høre mer om Lesenøkler.

Del 1 – Rød fase

Jeg bruker oppsettet til metoden «Lesenøkler» når jeg går gjennom tekster på Teams. Jeg har et bilde av et trafikklys som jeg viser frem til klassen via kameraet. Her deler jeg ikke skjermen men holder opp et ark rent fysisk. Hver gang starter jeg med å minne på og repetere hva det røde lyset betyr før vi setter i gang. «Nå skal vi ikke lese teksten, vi skal bare se på bildene og prøve å finne ut hva teksten handler om.» Denne delen er kun muntlig.

Så finner jeg frem deltakerlista og spør en og en deltaker om de kan fortelle om hva de ser på bildene og hva de tror teksten handler om. Dette gjentas så med overskriften på teksten. Jeg opplever at det er viktig at jeg er ordstyrer underveis slik at vi ikke snakker i munnen på hverandre – Deltakerne får ordet når de hører navnet sitt.

I denne delen av undervisningen er det også viktig å ha en samtale rundt hva som er temaet i teksten og eventuelt dele bilder som kan fungere som en introduksjon til temaet. Her kan du for eksempel delen en power point med bilder og ord som du tenker er viktig å kjenne til når dere skal gå i gang med teksten og temaet. Da kan du dele skjermen din og gå gjennom presentasjonen felles.

Del 2 – Gul fase

Igjen tar jeg en repetisjon av hva gul fase betyr og at vi nå skal lese teksten sammen og ta tak i vanskelige ord. Jeg leser teksten høyt mens deltakerne følger med i sin egen bok.

!Her kan det oppstå problemer dersom deltakerne ikke har teksten i bok/ark-form. Da er det viktig at du deler skjermen din slik at de kan følge med på skjermen når du leser og slipper å bla mellom programmer på mobilen!

Hvis det er noen som allerede nå la merke til ord de synes var vanskelige ser vi på disse felles. Her pleier jeg å åpne et word-dokument eller programmet My view board hvor jeg da skriver ordene opp etterhvert som vi snakker om dem. Da ser alle det samme når jeg deler skjermen.

Etter at jeg har lest skal de selv lese teksten stille, alene. Vi skrur av lyden alle sammen og de får en gitt tid til å lese på egenhånd. Ingen forlater møtet. Det går an å dele skjermen sin og vise en form for timer for eksempel slik at deltakerne kan se hvor mye tid de har igjen. Tips til timer du kan bruke på skjerm og i klasserommet finner du i innlegget her: Digitale tips og triks

Når tiden er ute skrur jeg på lyden min og får alles oppmerksomhet igjen. Ikke alle vil være ferdige med hele teksten når tiden er ute fordi det er vanskelig å sjekke dette via Teams. De raskeste vil være ferdig og så gjelder det å legge tiden litt lengre enn det slik at flest mulig får lest mest mulig.

Nå tar vi runden felles på vanskelige ord og deltakerne tar ordet selv hvis det er ord de er usikre på. Jeg deler ofte skjermen her også slik at vi kan google frem bilder som kan hjelpe til med å forklare ordene.

Videre får de beskjed om å lese teksten en gang til og denne gangen med et spesifikt oppdrag. For eksempel å finne sammensatte ord, verb eller andre ting man vil ha fokus på i teksten. De får samme instruksjon som sist: Av med lyden og les for deg selv i ……minutter, let etter…..Jeg sier ifra når tiden er ute.

Til slutt tar vi en gjennomgang av ordene de fant og kan her også gjennomgå noe faglig rundt dette dersom det er relevant. For eksempel verb i ulike tider. En fin oppgave da kan jo være å finne setninger i nåtid i teksten og skrive dem om til fortid før man deler felles på Teams.

Del 3 – Grønn fase

Nå er vi kommet til delen hvor de skal lese på egenhånd. Jeg repeterer hva vi har gjort i rød og gul fase og forteller så hva de skal jobbe med selvstendig. Disse oppgavene skal gjøres etter Teams-møtet.

Faste oppgaver jeg har:
Øv på å lese dagens tekst. Send meg lydfil når du er klar. (denne får de tilbakemelding på fra meg – også via lydfil)

Spørsmål eller oppgaver til teksten. Dersom dere bruker et læreverk som har digital tavlebok er det supert å dele link til oppgaver der eller evt ta screenshot av oppgavesidene og dele som bildefiler med klassen. Det pleier å være lettest for mine deltakere, da slipper de også innlogging.

En skriveoppgave som passer til teksten vi har lest.

Alle oppgavene leveres i klassegruppa/til meg på Whatsapp. Det er fordi dette er appen deltakerne er mest trygge på, i tillegg til at det er veldig lett å dele både bilder, lyd og filer i appen. Er klassen din trygg på Teams er det jo enda mer ryddig å ha alt samlet her. Vil du ha flere tips om bruk av Teams kan du ta en titt her: 5 kjappe om bruken av Teams!

Oppfølging etter leseøkta

Oppgavene retter jeg etterhvert som de kommer inn i løpet av dagen. Her gir jeg ofte tilbakemelding via lydfil slik at de kan lytte til den flere ganger. Det gjør også at de svakeste leserne får med seg hva tilbakemeldingene går ut på.

Neste gang vi møtes på Teams tar vi en leserunde av teksten vi har øvd på. Da leser en og en deltaker høyt for klassen på Teams, cirka ett avsnitt hver. Da har de allerede jobbet med teksten i fellesskap den første økt, øvd på egenhånd og fått tilbakemelding på lesingen de har sendt inn til meg. Dette gjør at det å lese for klassen via Teams ikke er alt for skummelt. Det er viktig at de kjenner seg forberedt når de skal lese høyt! (Og det gjelder også i det vanlige klasserommet.)

Dette var et forslag til hvordan man kan organisere leseundervisning over nett. Del gjerne dersom du har en god måte å gjøre det på!