Lesing,  Skriving,  Tema

Nivådelt lesetekst for voksenopplæringen – «Juletreet»


Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Her finner du en lesetekst skrevet på to ulike nivåer. En har korte setninger og enklere ord, den andre er mer avansert. Denne kan du bruke som en differensiering innad i klassen ved at du deler ut ulike tekster etter behov hos deltakerne, eller du kan velge en av dem og bruke i hele klassen. Tekstene kan også være et fint utgangspunkt for å skrive til bilder og vise hvordan man kan lage ulike tekster til samme bilde.

Og siden teksten her har juletema kan det være en fin tekst å jobbe med nå siste uka før jul.

Trenger du jevnlig påfyll av lesetekster til undervisningen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Tekstbanken! Tekstbanken er en helt ny medlemsportal for deg som er lærer i voksenopplæringen hvor du finner lesetekster tilsvarende denne om «Juletreet». Du som er medlem får tilgang til en ny lesetekst hver eneste måned, som er skrevet på to ulike nivåer, med bildestøtte og på begge målformer. Alt samles i Tekstbanken, og du kan plukke lesetekster til din undervisning når du trenger det.