Alfabetisering

Alfabetremse til alfa-klasser i voksenopplæringen

Her finner du ferdig mal til alfabetremser som kan festes på pultene til deltakerne dine. Det øverste alfabetet er med rød og blå markeringer for å vise vokaler og konsonanter og med skrifttypen Comic Sans. Den ligner mest på håndskrift og er tydelig å forstå. Under finner du alfabetet med store og små bokstaver i sort og med Arial. Denne anses som lett å lese og viser trykkskrift.

Det er viktig å variere litt på skrifttypene man bruker, slik at elevene dine blir vant med å lese ulike fonter. Ikke helt i starten når man lærer lydene men når man er kommet godt i gang med lesingen. Realiteten er at man i stadig større grad leser på nett, hvor det er et stort mangfold av fonter. Å øve på dette kan derfor være lurt!

Trenger du flere tips til leseundervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen hvor du finner materiell og undervisningsopplegg laget for voksne deltakere med norsk som andrespråk. Som medlem får du også tilgang til lærerveiledningen «Lesenøkler» som gir deg en faglig metode du kan bruke med klassen din for å få systematisk arbeid med lesing som en del av hverdagen og masse materiell du kan bruke med en gang. Det ligger også materiell klart om alfa-undervisning, med materiell og faglige råd.