Alfabetisering

Hvordan undervise i norsk som andrespråk fra scratch!

Etter ønske fra flere kommer det her et innlegg om hvordan man kan legge opp undervisningen når elevene eller deltakerne skal starte norskundervisningen helt fra scratch. Innholdet her er laget som en huskeliste slik at du har en oversikt over hva det er lurt å jobbe med helt i starten. Alle disse tipsene kan brukes med elever i barneskolen, ungdomskolen og med voksne på lavere nivå i grunnskoleopplæringen eller spor 1.

Noen generelle råd det er viktig å ta med seg er: Snakk sakte og i korte setninger, bruk tegn/miming og ha google klar i hver time for å oversette ord eller finne frem bilder!

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Organisering

 • Ha faste rutiner du bruker hver undervisningsøkt.
  Start dagen med kalender selv om ordene og begrepene ikke sitter enda. Gjentakelser er avgjørende! Det samme gjelder på lesetekster og lignende. Bruk gjerne samme mal fra uke til uke slik at dette blir gjenkjennelig og trygt for elevene/deltakerne.
 • Lag gjerne en ukeplan eller lignende hvor du samler ord og begreper dere øver på denne uke, med bilder/illustrasjoner.
 • For elever i barneskole/ungdomsskole er det også mye læring i å delta i ordinær klasse i fag som gym, musikk og kunst og håndverk. Jeg har god erfaring med å ta ut elevene i andre timer og frede disse. Husk at den sosiale læringen er en viktig del av språklæringen – spesielt for barn.

Fokusområder

 • Bli kjent
 • Orientere seg på skolen.
  Skoledagen, timeplan, hvor og når!
 • Kartlegging.
  Du finner et innlegg med tips til kartlegging her: Kartleggingsressurser
 • Det norske alfabetet både lyder og skriftforming.
 • Kalender
 • Forøke å finne interesser hos eleven og bruke dette som en ressurs i undervisningen og som inspirasjon til ord man kan øve på.

Temaer

Dette finnes ikke et fasitsvar på hva som er best å starte med først, men her har du noen forslag til temaer dere kan jobbe med:

 • Skole
 • Klær
 • Farger
 • Været
 • Tall
 • Hjemme
 • Mat
 • Fritid
 • Transport
 • På butikken
 • Dyr
 • Kalender
 • Familie
 • Fraser og hilsner
 • Størrelse, lengde og form
 • Ulike verb

Hjelpemidler

 • Visuell støtte i bilder eller konkreter
  Lag gjerne «verb-kort» med de mest vanlige verbene du bruker i undervisningen. Eks skrive, lese, snakke. Vis frem disse når du skal forklare hva dere skal gjøre. «Nå skal vi skrive» – hold opp bildet av å skrive og mim gjerne også med hendene dine.
 • Google translate!
 • Sanger, rim eller regler
 • Praktiske øvelser og gjerne noe innen kunst og håndverk
 • Læreverk i begynneropplæring
 • Bruk tegn og miming! I starten vil du være helt avhengig av dette, fordi dere ikke har det verbale språket å kommunisere med.
 • Skrive om infobrev som sendes fra skolen slik at språket er enklere
 • Gå på tur og ekskursjoner
 • Samle ord til ulike bokstaver og skrive dem på A3 ark i klasserommet
 • Ipad med lydstøtte
 • Det er også veldig nyttig å selv skrive enkle tekster om et bilde slik at du som lærer selv kan tilpasse teksten dere skal jobbe med. Her finner du gratis bilder som kan brukes slik du vil: http://unsplash.com
 • Sjekk ut sider som https://nafo.oslomet.no/ eller https://sites.google.com/goskole.no/veilederkorpsetskole/start#h.texcxdjf19cy. Her finner du mange gode tips og faglige råd.

Husk at veien blir til mens man går når man jobber med andrespråksundervisning fra scratch. Dette er tips basert på mine erfaringer, men du må tilpasse og gjøre det som passer best for din klasse og progresjonen elevene viser. Språklæring er ikke en sprint – det er et maraton.

Lykke til med språkundervisningen!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.