Lesing,  Ordforråd og begreper

Arbeidsark til voksenopplæringen: Jobb med tekst!

Her kommer en oppdatert versjon av Ukas ord! Denne versjonen har fokus på ulike elementer i en tekst i tillegg til å øve på øveord fra leseteksten. Filen kan redigeres og tilpasses slik du ønsker!

«Jobb med tekst» er bygget opp slik:

Del 1 – Plukk ut seks ord fra leseteksten dere jobber med(kan selvfølgelig legge til flere eller ha færre ord hvis det passer klassen din bedre.)
Sett inn ordene i de to første oppgavene. Elevene skal her ringe rundt vokaler og finne stavelser og slik trene sin fonologiske bevissthet i tillegg til at de får uttaletrening.

Del 2 – Kjenne igjen ord i tekst og jobbe med teksten i deler. Nå skal elevene finne øveordene i leseteksten, de må trene på å søkelese. De skal også skrive setninger fra teksten hvor øveordene brukes. Mange repetisjoner av samme ord i ulike settinger er svært viktig i andrespråksinnlæring!

Del 3 – Her kan du variere hva slags oppgaver du vil ha med ut ifra hva dere jobber med i klassen. I denne versjonen er det oppgaver om ikke-lydrette ord og verb-oppgaver. Her kan du redigere selv og lime inn/klippe ut det som passer best for deg!

Del 4 – Siste del er å gå tilbake til helheten og lese hele teksten. Her testet leseforståelsen ved at de skal lage egne spørsmål som passer til det de har lest, man får øvd på å lese teksten høyt for noen andre og man kan øve på muntlig gjenfortelling.

Her finner du arbeidsarkene til «Jobb med tekst»:
Last ned, fyll inn øveord fra klassens lesetekst og skriv ut! (eller rediger i vei hvis du vil 😉


Del gjerne med #språknøkler eller tagg meg @spraknokler dersom du bruker «Jobb med tekst.» Veldig gøy å se opplegg i bruk! 🙂

Trenger du mer materiell til din leseundervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen hvor du finner materiell og undervisningsopplegg laget for voksne deltakere med norsk som andrespråk. Som medlem får du også tilgang til lærerveiledningen «Lesenøkler» som gir deg en faglig metode du kan bruke med klassen din for å få systematisk arbeid med lesing som en del av hverdagen og masse materiell du kan bruke med en gang.

(Og husk at skolen din kan kjøpe skolelisens til deg!)