Lesing,  Ordforråd og begreper

Jobb med tekst!

Her kommer en oppdatert versjon av Ukas ord! Denne versjonen har fokus på ulike elementer i en tekst i tillegg til å øve på øveord fra leseteksten. Filen kan redigeres og tilpasses slik du ønsker!

«Jobb med tekst» er bygget opp slik:

Del 1 – Plukk ut seks ord fra leseteksten dere jobber med(kan selvfølgelig legge til flere eller ha færre ord hvis det passer klassen din bedre.)
Sett inn ordene i de to første oppgavene. Elevene skal her ringe rundt vokaler og finne stavelser og slik trene sin fonologiske bevissthet i tillegg til at de får uttaletrening.

Del 2 – Kjenne igjen ord i tekst og jobbe med teksten i deler. Nå skal elevene finne øveordene i leseteksten, de må trene på å søkelese. De skal også skrive setninger fra teksten hvor øveordene brukes. Mange repetisjoner av samme ord i ulike settinger er svært viktig i andrespråksinnlæring!

Del 3 – Her kan du variere hva slags oppgaver du vil ha med ut ifra hva dere jobber med i klassen. I denne versjonen er det oppgaver om ikke-lydrette ord og verb-oppgaver. Her kan du redigere selv og lime inn/klippe ut det som passer best for deg!

Del 4 – Siste del er å gå tilbake til helheten og lese hele teksten. Her testet leseforståelsen ved at de skal lage egne spørsmål som passer til det de har lest, man får øvd på å lese teksten høyt for noen andre og man kan øve på muntlig gjenfortelling.

Her finner du arbeidsarkene til «Jobb med tekst»:
Last ned, fyll inn øveord fra klassens lesetekst og skriv ut! (eller rediger i vei hvis du vil 😉


Del gjerne med #språknøkler eller tagg meg @spraknokler dersom du bruker «Jobb med tekst.» Veldig gøy å se opplegg i bruk! 🙂

Én kommentar

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.