Alfabetisering,  Lesing

Bokstavkort til leseundervisningen i voksenopplæringen

Her finner du ferdige maler til bokstavkort med store og små bokstaver.
Last ned, print ut, klipp opp og laminer hvis du vil!

Kortene er supre å bruke i begynneropplæring eller alfabetiseringsgrupper.

Her får du noen tips til bruk!

Photo by Pearse O’Halloran on Unsplash

Sortering

Sorter bokstavkortene i ulike grupper. Eks: Vokaler og konsonanter, form på bokstavene, lyder som er like, lyder som er lett/vanskelige, lyder/bokstaver elevene har på sitt eget morsmål, eller la elevene få sortere uten noen kriterier fra læreren og selv forklare hva de har tenkt!

Alfabetet

Stokke alle bokstavene i riktig rekkefølge etter det norske alfabetet. Si lydene sammen mens dere peker på hver bokstav underveis. Bytt på å si bare bokstavlyder og bokstavnavn. Hva med å øve på alfabetet baklengs også?

Stave ord

Bruk kortene når dere lytter ut første- og sistelyd i ulike ord. Elevene kan for eksempel holde opp lyden de hører. Elevene kan også finne frem alle de bokstavlydene de hører i et enkelt ord, og forsøke å legge dem i rett rekkefølge. Dette er en fin bevisstgjøring både for lærer og elev om hvilke lyder eleven har vansker med å oppfatte og tolke på norsk. Hvis dere skal skrive ord med kortene er det viktig å ha skrevet ut flere sett av bokstavene slik at man får flere like av flere bokstaver!

Lytteøvelser

Læreren sier en lyd og elevene skal holde opp riktig bokstavkort. Kan også gjøre som nevnt over med første- og sistelyd. Da sier læreren et helt ord og elevene skal holde opp førstelyden i ordet el.

Bilder

Elevene kan ta med seg et bokstavkort rundt på skolen og ta bilde av ting de finner som har denne bokstaven i seg. Det kan være fint å ta bilde av tingen sammen med bokstavkortet slik at man kan samle disse i for eksempel Book creator og bruke dem som repetisjon og eksempler senere.

Uttale

Bokstavkortene kan brukes til å øve på uttale og munnforming. Elevene kan holde opp et bokstavkort mens de filmer seg selv som sier lyden og viser tydelig med munnen hvordan lyden skal formes. Er lyden svært krevende for eleven kan læreren dele sin film slik at eleven kan øve til dette. Filmen er også super å ta vare på i en bokstavbok i Book Creator slik at man kan hente frem og øve på flere ganger!

Trenger du mer materiell til din leseundervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen hvor du finner materiell og undervisningsopplegg laget for voksne deltakere med norsk som andrespråk. Som medlem får du også tilgang til lærerveiledningen «Lesenøkler» som gir deg en faglig metode du kan bruke med klassen din for å få systematisk arbeid med lesing som en del av hverdagen og masse materiell du kan bruke med en gang. (Og skolen din kan kjøpe skolelisens til deg!)