Lesing,  Skriving

Øv på lese beskjeder med deltakerne dine

Å kunne lese og forstå en beskjed er en svært viktig del av det å mestre hverdagen sin i Norge. Man mottar og skal selv sende mange ulike beskjeder og avtaler, på mange ulike arenaer i hverdagen. Det er samtaler med skole, barnehage, frisør, tannlege, NAV eller borettslaget for å nevne noe.

Derfor har jeg laget en tekst som viser eksempler på ulike beskjeder man kan oppleve å måtte lese i sin hverdag. Jeg har ofte brukt disse i sammenheng med at vi har temaet klokka, slik at vi får øvd på å «lese» digitale klokkeslett riktig. Teksten kan også fint brukes som en øvelse i muntlige fraser eller som en modelltekst som deltakerne kan bruke som mal før de selv skal skrive en beskjed eller gjøre en avtale.

Teksten finner du her:

Er du på jakt etter flere lesetekster til deltakerne dine?

*Reklame for Språknøkler* Da bør du sjekke ut Tekstbanken, hvor du som medlem får tilgang til en ny lesetekst hver måned skrevet på to ulike lesenivåer med bildestøtte og på begge målformer. Alle tekstene samles i en Tekstbank som du kan plukke fra når du trenger tekster til dine deltakere.