Lesing,  Språklig bevissthet

Jobb med «Dagens ord» i voksenopplæringen

Her kan du laste ned ferdig undervisningsopplegg om Dagens ord.

På jakt etter flere ord-aktiviteter til voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen hvor du finner materiell og undervisningsopplegg laget for voksne deltakere med norsk som andrespråk. En av kategoriene er «ord og begreper» og her finner du flere aktiviteter som øver og bygger ordforrådet til deltakerne. Øvelsen «Dagens ord» er også en del av lærerveiledningen «Lesenøkler» som gir deg en ferdig metode for arbeid med lesing i voksenopplæringen. Dette får du tilgang til som medlem (og skolen din kan kjøpe skolelisens til deg!)