Digitale tips,  Tema

Hvordan starter jeg dagen med klassen?

Jeg pleier å ha en fast start på dagen hver gang jeg har undervisning. Jeg opplever at det skaper forutsigbarhet og trygghet for både deltakerne og meg ved at vi vet hva vi kan forvente på starten av dagen. I dette innlegget skal du få lese om mine tre faste punkter på starten av dagen.

Photo by Matt Hoffman on Unsplash

Dagens kalender

Dette er det første vi gjør, hver eneste dag. Denne aktiviteten har jeg alltid pleid å gjøre i felleskap på tavla, men en kollega av meg tipset om at hun pleide å la deltakerne fylle ut et ark hver morgen (også når de har hjemmeskole) med spørsmål om dagen i dag. Derfor deler jeg ut et ark til hver etterhvert som de kommer på skolen og de sitter selvstendig og fyller ut dette. En bonus er at det skaper en veldig rolig og fin start på dagen for oss alle sammen, og alle vet hva de skal gjøre. Vi kommer raskt i gang og alle etternølerne kan komme inn uten at de har gått glipp av noen introduksjon fra meg eller avbryter noe vi er i gang med.

Når jeg ser at de fleste er ferdige går vi gjennom arket sammen. Noen ganger leser de for hverandre to og to og sjekker om de har like svar, andre ganger spør jeg tilfeldige deltakere og skriver svarene på tavla. Vi øver alltid på å skrive svarene som setninger og snakker mye om ulike måter å gjøre det på. Videre sjekker vi ofte storm.no og ser på hva slags vær som er meldt denne dagen og vi snakker om klokka. I tillegg er det alltid ting som dukker opp spontant og de tar vi da underveis.

Jeg har fått lov til å dele kalender-arket videre, så det kan du laste ned her:

Plan for dagen

Når vi er ferdig med dagens kalender tar jeg alltid en rask gjennomgang av hva vi skal gjøre. Jeg skriver opp en plan på tavla og nevner også at vi skal skrive, lese osv. Her legger jeg også inn tid til informasjon som må gis til klassen.

Dagens ord

Nå er det på tide å komme i gang med dagens tema og det introduserer jeg alltid ved å bruke Dagens ord. Ordet jeg velger ut er da en pekepinn på hva vi skal jobbe med denne dagen. Og i dag skal du få en ny og oppdatert versjon av «Dagens ord» som du kan bruke på tavla sammen med klassen.

Malen kan du laste ned her:

Vil du høre mer om struktur i undervisningen og hvordan du kan legge opp dagen?

Her kan du høre en egen episode i Språknøkler-podden om struktur i undervisningen.

Én kommentar

  • Anne Merethe Fredly

    God kveld!
    Jeg har stort sett de samme elevene i år,som jeg hadde i fjor.Fått 7 nye elever . Vi jobber med læreverket God i norsk 1.Jeg har starter dagen med kalender slik som du,men jeg har gjort det muntlig. Kom fra barneskole i fjor,så jeg bruker kalender derfra. Nå føler jeg at jeg bør variere litt,så hørte på podcasten din og tenkte at å gjøre det skriftlig er en god ide.Så takk for tips!