Tema

Karrierelæring i voksenopplæringen

Karrierelæring har blitt et ord som dukker mer og mer opp i samfunnet og i voksenopplæringen. Men hva betyr det egentlig?

Kompetanse Norge har en egen side om karrierekompetanse og karrierelæring. Hvis du vil lese den i sin helhet kan du klikke her: https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/karrierekompetanse/om-karrierekompetanse/

Kort fortalt handler karrierelæring om blant annet disse punktene:

Evnen til å kunne reflektere, håndtere endringer, mestre eget liv og egen hverdag, ta valg, kunnskap om hvordan man kan forme sitt eget liv og fremtid og det å kjenne seg selv.

Kompetanse Norge

Og til slutt kanskje det som er aller viktigst: Alle har en karriere.
Man lever et liv og skaper en ramme rundt det – og det er hver enkelt persons karriere! Vi henger oss fort opp i at karriere handler om jobb og å det å klatre på lønnsstigen men kompetanse Norge og flere andre legger vekt på nettopp dette at ALLE har en karriere.

Så hvordan kan vi jobbe med dette i undervisningen?

Her får du seks konkrete tips:

 1. Øve på å lage mål.
  Det kan være mål for uka, mål for året, mål for måneden, nyttårsforsett, læringsmål hva som helst. Ha dette med som en naturlig del av undervisningen. Hva med å starte opp en fast oppgave med å lage seg ukas mål?
 2. Jobb med temaer innen hverdagsmestring.
  Snakk, les og skriv om emner som gjør at deltakerne mestrer sin egen hverdag og vis dem hva de kan øve på selv for å få en lettere hverdag. Det kan være å lese brev eller e-post fra skolen, eller barnehagen, finne en ledig jobb, bestille en reise og mye, mye mer.
 3. Inkluder nærmiljøet.
  Reklamer litt for tilbud i nærmiljøet til deltakerne. Ta et google-søk i fellesskap i klassen og se hva slags tilbud som finnes der dere bor. Er det aktuelle kurs, språkcafe, frivillighetsarbeid, turgrupper osv. Hjelp deltakerne til å se hvordan de selv kan gjøre en innsats for å nå målene sine også utenfor skoletiden.
 4. Snakk om prioriteringer og tidsbruk.
  Her kan du bruke et opplegg som jeg kaller «Min dag.» Be hver deltaker om å tegne opp en stor sirkel på et ark eller i skriveboka. Veldig lurt at du som lærer modellerer på tavla først! Del så sirkelen opp i de ulike tingene du bruker tiden din på i løpet av en dag. Ha fokus på de faste aktivitetene i utgangspunktet som søvn, måltider, skole/jobb, henting og levering i barnehage, rydding ol, handle mat osv. Bitene du deler opp trenger ikke å være matematisk riktige i størrelse men de må være i proporsjon med hverandre. Hvis du sover 8 timer er det for eksempel en stor bit av dagen.

  Når alle har tegnet opp sin dag er det på tide å reflektere. Hva er målene dine og hvor mye tid har du til å jobbe mot målet ditt? Kan du prioritere mer tid til å jobbe mot målet ditt og mindre tid til noe annet? Vi velger selv hvordan vi bruker tiden vår og det er viktig å være bevisst dette. Kanskje spesielt hvis man føler at man aldri har tid og står helt fast.
 5. Snakk om egenskaper.
  Denne er ofte ganske vanskelig fordi man mangler ord og begreper om dette på norsk, men på høyere trinn/nivåer er det viktig å snakke om, og kanskje også skrive ned, hvilke gode egenskaper man har. Hva er deltakerens sterke sider? Dette er også svært nyttig i sammenheng med for eksempel jobbsøking og intervju. Hva med å iscenesette et jobbintervju hvor en stiller spørsmål og den andre må svare? Det er hvertfall super muntlig trening og i aller høyeste grad karrierelæring!
 6. Ta valg og begrunn dem!
  Øv på å ta valg og hvis du har deltakere som er klare for det: begrunne valgene de har tatt. Dette kan gjøres så enkelt som at læreren leser opp en påstand og deltakerne deler seg til hver sin kant i klasserommet – et sted for enig og et for uenig. Eller man kan gi ulike svaralternativer som deltakerne må velge mellom og stille seg sammen med andre som velger det samme. I starten kan det være så enkelt som «Liker du best å spise fisk eller kjøtt?» «Hva liker du best av vinter og sommer?» eller en påstand «Lekser er bra!»

Har du lyst til å lære enda mer om karrierelæring i praksis?

Her finner du et gratis mini-kurs om karrierelæring i klasserommet! Trykk på knappen, legg igjen e-posten din og få tilsendt mini-kurset rett i innboksen din.

Photo by Markus Winkler on Unsplash