Ordforråd og begreper

5 måter å øve begreper i voksenopplæringen

Trenger du tips til alternative måter å øve begreper på, eller er du bare på jakt etter noe å variere undervisningen din med? Da bør du ta en titt her for her får du 5 ferdige tips fra meg, om hvordan du kan øve på begreper!

Her kan du laste ned ferdige ressurser til de ulike aktivitetene.

Bingo

I Bingo-spillet er det om å gjøre å få fire på rad. Jeg lar alltid deltakerne fylle bingobrettet selv slik at alle får ulik sammensetting. Jeg skriver ordene (16 stykker) på tavla og de velger selv hvor de vil skrive dem på brettet. Så trekker jeg/velger jeg ut ord som jeg sier høyt og deltakerne må krysse av på rett ord. Super lytte- og lesetrening! Husk å forklare hva «fire på rad er»!

Hvem skal ut?

Her velger du ut et antall ord eller et antall bilder som deltakerne skal se på, snakke sammen om og vurder hvem som ikke passer inn. Denne kan gjøres på to måter:

  1. Du som lærer har en «agenda» med oppgaven og vil sette dem på sporet av dagens tema. Da må du selv legge inn et bilde som tydelig ikke passer inn.
  2. Bare velg tilfeldige bilder og se hva som skjer! Dette er den mest spennende varianten for her blir målet at deltakerne selv må begrunne hvorfor de mener bildet eller ordet ikke passer inn. Her kan man få inn mange gode begrepsavklaringer og alt er lov! En fantastisk enkel måte å også øve kritisk tenkning!

Kennedy game

Har du noen i klassen som elsker konkurranse er denne helt super! Du finner oppgaveforklaring sammen med spillebrettet.

Loop

Her finner du en ferdig mal hvor du selv kan fylle inn de begrepene dere skal øve på. Loop fungerer slik: Læreren starter med den grønne lappen og leser opp spørsmålet. Eks » Hvem har OST?» Deltakerne som har lappen med ordet «OST» skal da lese opp sin lapp. » Jeg har OST. Hvem har SMØR?» og slik fortsetter det. Hvis alle leser riktig skal man ende opp hos læreren igjen med den siste røde lappen uten at noen ikke har fått lest. Du må derfor tenke på dette når du skriver inn begrepene slik at den siste personen spør etter det som står på den siste lappen.

Hentediktat

Heng opp begrepene dere skal øve på et sted i klasserommet eller i gangen utenfor. Be deltakerne om å gå til lappene – memorere hva som står – og så gå tilbake til plassen sin for å skrive dem ned. Det er ikke lov å ha med seg noe å skrive på eller å ta bilde av lappene ( tro meg, noen vil helt sikkert prøve seg, snakker av erfaring 😉

Du kan kun skrive et enkeltbegrep på lappene eller de kan stå i en setning. Her kan du tilpasse til ulike nivå. Dette er også en god øvelse for å øve opp kortidsminne som er en viktig del av lesing. En tredje variant er å henge begreper på gangen, be deltakerne memorere begrepene og så skrive en forklaring til hver begrep når de kommer tilbake til plassen sin.

Vil du høre mer om begrepslæring?

Du finner en egen episode med tips til begrepslæring i Språknøkler-podden. Den ligger gratis ute på Spotify og Apple-podcast, eller via linken her: https://spraknokler.mykajabi.com/podcasts/spraknokler-podden