Uncategorized

Jobb med tema «Sommer» i voksenopplæringen

Her finner du tips til ulike ressurser og materiell som du kan bruke når du jobber med temaet sommer sammen med voksne deltakere med norsk som andrespråk.

Photo by Ethan Robertson on Unsplash

Lesetekst «Sommer»

Jeg har laget en ferdig lesetekst om sommer på to ulike nivåer. Det følger også med en bildeside sammen med lesetekstene. Denne er fin å bruke som førlesing, for å snakke om begreper og gjetting rundt hva teksten skal handle om. Ved å bruke bildene og det muntlige som felles utgangspunkt får du med deg hele klassen, selv om de er på ulike lesenivåer når dere skal lese selve teksten. Dette er gull verdt når man jobber med sammensatte klasser i voksenopplæringen. Innholdet er det samme i begge lesetekstene.

Last ned lesetekstene her:

Er lesetekster i dette formatet noe du jevnlig har bruk for?
*Reklame for Språknøkler* Da bør du sjekke ut Tekstbanken, hvor du som medlem får en ny lesetekst hver måned i akkurat samme form som leseteksten du ser om sommer her. Les mer om Tekstbanken her: Tekstbanken

Muntlig øvelse – snakk om bilder

Google «sommer» på tavla og snakk om bildene som dukker opp. Snakk felles, i par eller grupper og samle ord som har med sommer og gjøre. Vil du ha flere tips til arbeid med begreper om «sommer», finner du 5 tips her 5 måter å øve begreper!

Skriveoppgave – øv på å sammenligne

Hvordan er sommeren i hjemlandet ditt sammenlignet med Norge? Jobb muntlig felles eller i grupper før dere setter i gang med skrivingen. Bli enige om ulike områder dere kan sammenligne som temperatur, klima, vær, natur, aktiviteter, lys og mørke osv. Dette er en viktig del av å gå gi god skrivestøtte for voksne med norsk som andrespråk. Det kan du lese mer om her: Hvordan kan du gi god støtte i skriveundervisningen?

Skriveoppgave – argumentasjon

Hvilken årstid liker du best? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hva er bra med sommeren i Norge? Hvorfor er det bra?

Begge disse oppgavene vil også fungere godt som muntlige oppgaver.

Ulike nettsidetips om temaet sommer

Tema morsmål

Tema morsmål har flerspråklige ressurser om sommer her https://morsmal.no/flerspraklig-materiell/10032-sommer-pa-tema-morsmal

Undervisningsmetoder

Undervisningsmetoder har en natursti om temaet sommer her https://undervisningsmetoder.com/naturfag/arstidene/

Salaby

Salaby har ressurser om årstidene her https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider

Birgers norskside

Bnorsk – Birgers norskside for voksne med norsk som andrespråk har en samleside om sommer herhttps://www.bnorsk.no/1-for-elever/tema/02-%C3%A5rstider/sommer

Lesnorsk

Lesnorsk har lesetekster om sommer her:

Norskprøven – sommerferie https://lesnorsk.no/2021/11/27/norskproven-sommerferie/

Hva gjorde du i sommer? https://lesnorsk.no/2018/08/13/hva-gjorde-du-i-sommer/