Lesing,  Ordforråd og begreper

Ukas ord som metode i voksenopplæringen

Her kommer noen oppgaver man kan bruke i arbeid med tekst, ord og begreper. Øvelsene kan gjøres når man starter med en ny tekst eller underveis i arbeidet. Jeg bruker ofte samme lesetekst over to uker hvor vi har fokus på ulike elementer hver uke.


I dette eksempelet:
Uke 1 = Tema begreper knyttet til Norge før i tiden og bondesamfunnet. Bli kjent med teksten og hva den handler om, lære nye ord og koble dem til begreper.
Uke 2 = Fokus på høyfrekvente ord. Samme tekst men denne gangen fokus på å øke leseflyt og jobbe med automatisering av de høyfrekvente ordene.
Man kan selvfølgelig utvide dette i det uendelige i teorien, med å en uke se på verb, bestemt/ubestemt form den neste osv osv. Her er det bare å velge selv hva man vil jobbe med og ha fokus på!

De ulike oppgavearkene ligger vedlagt lenger ned i innlegget, så her er det bare å laste ned og lage sin egen versjon dersom man ønsker det 🙂

Øvelser

  • Les alene, stille for seg selv. Underveis streker de under alle ord som er vanskelige å lese eller å forstå. Disse oppklares ved at lærer går rundt underveis, eller i fellesskap på tavla etterpå. Svært ofte er det de samme ordene som merkes hos de fleste av deltakerne i klassen så da tar vi det i fellesskap.
  • Lærer leser teksten høyt. Det er viktig at de også får lyttet til teksten, da det for enkelte kan være vanskelig å forstå innholdet siden leseteknikken enda er ganske krevende. Det å avkode teksten går foran å huske og forstå innholdet. Her snakker vi også sammen om det er noe som er uklart.
  • Koble tekst og bilder. Får ikke sagt nok hvor viktig det er med bildestøtte! Spesielt når man jobber med tema-ord som mange kanskje ikke kjenner til på sitt eget morsmål heller. Jeg pleier å dele ut bilder på ark, slik at deltakerne kan skrive ord eller forklaringer til hvert bilde på norsk eller på morsmål. Det er svært nyttig å inkludere morsmål her, når det gjelder å knytte innholdet til selve det norske ordet – altså lære begrepene. Noen ganger gjør vi også aktiviteter som Kim’s lek, trekk ett bilde og si ordet/stav ordet, matche ord og bilde el.
  • Så trekker vi ut øveordene fra teksten. Jeg velger øveord ut fra ukas tekst. Som nevnt tidligere kan det være temaord/begreper, høyfrekvente ord, verb eller noe annet dere jobber med i norskfaget. Jeg skriver øveordene på tavla og vi sier lydene sammen, og staver ofte ordene i par etterpå. Avklarer også innholdet i ordene dersom det er spesifikke begreper vi enda ikke har vært innom.
  • Lese høyt felles. Her veksler vi på å lese i kor alle sammen, stafettlese, lese høyt to og to el.
  • Skriftlige oppgaver. Jeg har laget meg en mal og ett nogen lunde fast oppsett på de skriftlige oppgavene. Dette oppsettet bruker jeg hver uke noe som gjør at mønsteret etterhvert blir kjent for deltakerne, og at de får god mengdetrening. Her kan man igjen gjøre om oppgavene slik at det passer til det du og din gruppe skal øve på men her er de elementene jeg bytter på å ha med:

Ordenes oppbygging – Finn vokaler og finn stavelser i øveordene.

Metabevissthet – Merke ord man ikke forstår, hva må jeg øve på /hva er mine utfordringer?

Innhold og forståelse – Lag forklaring til ordene, oversett til morsmål.

Kjenne igjen ordene i en tekst – Markere ordene i teksten og skrive ned setningen de står i.

Aktivitet og hukommelse– Opp og gå! Hentediktat hvor ord eller setninger henger i gangen. De skal huske ordene/setningene og skrive dem ned når de kommer tilbake til klasserommet.

Lesehastighet – Lese teksten flere ganger og ta tiden på seg selv.

Språklig bevissthet – Lage egne setninger hvor øveordene brukes. Når bruker vi egentlig disse ordene, og til hva?

Oppgavearkene utarbeides fortløpende, men det er veldig fint å ha en basis å gå ut ifra! Ukas øveord er en mal for arbeid med øveord helt konkret dersom man for eksempel har dette på ukeplanen, mens arbeid med ord i tekst er et mer generelt oppsett man kan bruke i arbeid med ukas leselekse for eksempel. Har lagt ved mitt eksempel fra da vi jobbet med en tekst om bondesamfunnet.

Eksempel på arbeid med høyfrekvente ord.

Her jobber vi med svært mange ulike språknøkler. Det er begrepstrening og forståelse av innhold, fonologisk bevissthet, leseferdigheter, grammatikk, bevegelse og aktivitet, språklig bevissthet på ord-, setnings- og tekstnivå, hukommelse, morsmålsinnvolvering og konkretisering i form av bilder og sikkert enda mer.
Det jeg som lærer liker svært godt med dette oppsettet er at det skaper elevaktivitet og samtale om tekst og språk, det skaper helhet og tverrfaglighet mellom norsk og temafag, og gir oss tid til å gå i dybden på et tema samtidig som vi trener grammatikk og norskferdigheter.
Det er likevel et opplegg som er under stadig utvikling, så skriv gjerne en kommentar dersom du har testet ut dette eller noe lignende!

God ny arbeidsuke! 🙂