Lesing,  Tema

Tips til temaet «Vinter» i undervisningen i voksenopplæringen

Her finner du ulike aktiviteter og ressurser du kan bruke med klassen din når dere skal jobbe med temaet «Vinter.» Alt er valgt ut med tanke på å jobbe med voksne deltakere med norsk som andrespråk som er på ulike nivåer i språkopplæringen.

Lesehefte «Vinter i Norge»

I dette leseheftet finner du en lesetekst om vinteren, på tre ulike nivåer. Det betyr at du kan bruke samme teksten i klassen dersom deltakerne dine er på ulike lesenivåer. Innholdet er det samme, men fortalt på ulike måter og med ulik lengde på setningene. Det følger også med to sider med bilder som dere kan bruke til å snakke om tekstene før dere leser dem, på alle nivåer. Dette gjør at det blir rom for differensiering til ulike nivåer hos deltakerne i samme klasse.

Last ned leseheftet her:

Aktiviteter

Gå ut og ta bilder av vintertegn. Så kan dere skrive setninger eller tekster til bildene.

Se filmer på elevkanalen hvis dere har tilgang. Der er det blant annet fine filmer på A1 nivå om at det er glatt ute. https://www.elevkanalen.no/public2

Tema vinter på yrkesnorsk med ulike oppgaver: https://yrkesnorsk.no/arstider-og-vaer/

Sammenlign årstidene sommer og vinter. Hva er likt, hva er ulikt. Hvordan er vinteren i hjemlandet til deltakerne.

Snakke om adjektiver og grammatikk: Mørkt – mørkere. Lang- lengre. Kaldt – kaldere osv.

Filmtips

Musikk

Snakk gjerne om hvordan musikken får oss til å tenke på vinteren. Hva er det vi kan høre? Kan vi se for oss naturen i musikken?

På jakt etter mer materiell om årstidene?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du korte tekster om hver årstid, begrepskort med begreper og bilder til alle årstidene og leseforståelsesoppgaver mm. I tillegg til materiell og opplegg innen alle de grunnleggende ferdighetene (og skolen kan kjøpe skolelisens til deg!)