Lesing

Bruker du virkelighetstekster i leseundervisningen i voksenopplæringen?

Hvis ikke vil jeg varmt anbefale deg å starte! Men hva er egentlig en virkelighetstekst?
En virkelighetstekst er som det ligger i ordet – en tekst fra virkeligheten. Det betyr at teksten er hentet direkte fra det virkelige liv, uten noen form for tilpasninger. Hvis du som lærer for eksempel skriver en Finn-annonse som klassen skal øve seg på å lese er dette nært opp til en virkelighetstekst (fordi den baserer seg på virkelige tekster), men den vil likevel være modifisert og tilpasset ved at du som lærer gjør justeringer for dine deltakere når du lager den. Det er gull å lage egne tekster knyttet til virkeligheten og det er absolutt noe du kan bruke som en del av undervisningen din, men i dag skal vi snakke om de virkelige virkelighetstekstene.

Slik kommer du i gang

Lag deg en vane med å ta bilder av tekster du kommer over når du er rundt omkring i nærmiljøet ditt, på jobb, på reise eller på butikken. Samle bildene i en egen mappe på mobilen, eller send dem til deg selv på for eksempel Teams via chat-funksjonen, så har du de samlet.

Her er noen eksempler på bilder jeg har funnet på korte turer rundt der jeg bor:

Et annet alternativ er å inkludere deltakerne selv i prosessen med å finne tekster. Gå en tur i området rundt skolen og ta bilder av de tekstene dere finner. Har du deltakere i praksis er det supert å bruke tekster som deltakerne møter i løpet av arbeidsdagen som virkelighetstekster. Det kan være alt fra arbeidsinstrukser, tekster på vaskemidler, rutiner, skjemaer eller PLU-koder for de som jobber i matbutikk.

Slik bruker du virkelighetstekster i klasserommet

Tilbake i klasserommet kan deltakerne dele bildene, dere kan snakke om dem, forsøke å lese dem og se hva de betyr og forteller oss. Her blir det nyttig å ha fokus på ulike lesestrategier, som å bruke kontekst som hjelp og støtte i arbeidet med lesingen. Virkelighetstekster er ikke tilpasset språklig for deltakere med norsk som andrespråk og vil være et autentisk møte med norsk språk i ulike former. Det betyr at deltakerne også vil møte på mange fremmedord, abstrakte ord og byråkratiske ord som kan være ukjente. Det er her lesestrategiene kommer inn som et viktig element – for hva gjør vi når vi ikke forstår et ord? Og ikke minst; må vi egentlig forstå alle ordene i en tekst for å forstå hva teksten forsøker å formidle?

Det som er fint med virkelighetstekster er at man kan få hjelp og støtte fra miljøet rundt teksten (eks – fretex container = levering av klær, en bom = noe om å stenge en vei osv). Snakk om dette i fellesskap, modeller hvordan du tenker og jobber for å få tak i innholdet i disse tekstene og ikke minst hvorfor det er viktig å forstå innholdet riktig. Det kan for eksempel bli dyrt hvis man ikke leser riktig på parkeringsskiltet!

Dersom du samler opp en bildebank med virkelighetstekster kan du bruke dem som avbrekk i undervisningen, som en del av vikaropplegg, som en nødløsning når dere har for mye tid igjen av dagen, på stasjoner eller som «dagens virkelighetstekst».

Og husk at virkelighetstekster ikke bare trenger å være skilt el. bruk gjerne annonser, avisartikler, teksten på melkekartongen eller noe annet dere finner rundt dere. Velg tekster og tilpass etter nivået i klassen din – poenget er at det skal være tekster direkte hentet fra virkeligheten.

Nytteverdi og autensitet er viktige språknøkler for deltakere i voksenopplæringen, så ta med deg dette tipset og gjør det til ditt eget i klasserommet. Lykke til med arbeidet med virkelighetstekster!

PS: Hvis du vil høre mer om autensitet i undervisningen i voksenopplæringen finner du en egen podcastepisode i Språknøkler-podden om temaet her: https://spraknokler.mykajabi.com/podcasts/spraknokler-podden/episodes/2147693815