Muntlig aktivitet,  Tema

Hvordan ta de vanskelige samtalene i klasserommet?

Dette innlegget er laget i forbindelse med den pågående konflikten i Ukraina, men jeg vil oppfordre til å bruke dette i flere sammenhenger når de «vanskelige temaene» dukker opp i samtaler i klasserommet.

Du jobber med voksne deltakere som har kommet til Norge av ulike grunner. Mange er flyktninger, mange er gjenforent med familien sin som flyktet til Norge og noen er arbeidsinnvandrere eller har kommet til Norge på «fredelig» grunnlag. Uansett vil hver deltaker ha ting i bagasjen som du som lærer er mer eller mindre klar over. Det er derfor mange temaer blir til «vanskelige samtaler» fordi det bringer frem minner, traumer, opplevelser og inntrykk som er vonde og vanskelige for deltakerne. Det er likevel utrolig viktig at vi ikke unngår det som er vanskelig likevel, men at vi lager rammer og rom for å ta den vanskelige samtalen i klasserommet.

Her deler jeg noen perspektiver og tanker rundt hvordan man kan ta de vanskelige samtalene i klasserommet i voksenopplæringen.

Foto: Karina Lange

Sett av tid

Spørsmålene vil dukke opp, gjerne når dere er midt oppi noe helt annet. Da er det viktig å sette av tid til å snakke om spørsmålene der og da, eller sette av tid senere. I slike situasjoner er det viktig å vise deltakerne at spørsmålene og tankene deres taes seriøst og blir tatt på alvor, og det kan vi gjøre ved å sette av tid til å ta tak i spørsmålene og tankene.

Legg til rette for samtale

Når man skal snakke om vanskelige temaer er det viktig at vi kan se hverandre. Det høres kanskje banalt ut, men å se inn i ryggen til en annen person som snakker om noe vanskelig er ikke optimalt! Sett dere i en ring, lag en hestesko, sitt i grupper og gi rom for at alle som snakker blir sett og hørt.

Vær tydelig ordstyrer

Det vil alltid være noen som tar ordet mer enn andre, uansett hva man snakker om. Men det er når vi snakker om de mer personlige og vanskelige temaene det blir ekstra viktig at du som lærer sørger for at flest mulig (av de som ønsker å ta ordet) får sagt det de har på hjertet. Det betyr også at du må være klar for å stoppe samtalen hvis du ser at enkeltdeltakere blir for preget av temaet, hvis noen havner helt på siden av temaet eller hvis noen forteller litt for mye. Jeg har selv stått i situasjoner med deltakere som har fortelt voldsomme historier uten å selv virke påvirket av det de forteller, mens resten av klassen sitter sjokkert og måper. Da er det viktig at du som lærer er en trygg leder og ordstyrer som holder tråden så godt du kan, selv om det er en flytende samtale. Et tips kan være å gi deltakerne en konkret gjenstand som viser hvem som har ordet til enhver tid.

Vær forsiktig med bilder

Det florerer av bilder på nettet fra krigssoner, grenser, flyktningeleire og langt verre motiver. Det er derfor viktig at du har tenkt gjennom om du skal ha bilder som støtte når dere skal snakke om konflikten, og i så fall hvilke bilder du skal vise. Finn de frem på forhånd, ikke google det frem i timen på smart-boarden så hele klassens er alt som eventuelt dukker opp. Bilder kan virke triggende på traumer, så vær varsom og vurder nøye hvilke og hvor mange bilder du skal bruke.

Jobb med viktige ord

Det høres kanskje banalt ut å skulle dra inn språkarbeid i samtaler om krig og konflikt, men det er faktisk en viktig del av å trygge deltakerne i situasjonen! Det å forstå noen av begrepene som brukes og hva de egentlig betyr, kan gjøre at de forstår mer av informasjonen som formidles rundt omkring og hva sakene egentlig handler om. Det er lite som er mer skremmende enn å forstå at folk rundt deg snakker om alvorlige temaer, uten at du forstår hva de faktisk snakker om, og hvordan det angår deg. Bare tenk på hvordan barn har det når de ser at de voksne diskuterer noe alvorlig! Derfor er språkarbeidet du gjør med deltakerne dine også viktig inn i samtalene om de vanskelige temaene. Forståelse kan gi en større følelse av trygghet.

Bruk flerspråklig støtte

Men det er ingen tvil om at å snakke om disse temaene og ordene er krevende, spesielt med voksne deltakere med lite skolebakgrunn som nylig har ankommet Norge. Da er flerspråklig støtte en uvurderlig hjelp! Det kan være deltakere i klassen som har muntlige ressurser til å oversette og bidra inn i samtalen på flere språk, det kan være språkhjelpere, flerspråklige- assistenter eller lærere, eller rett og slett google translate når det kniper. Det aller beste er jo hvis deltakerne kan få informasjon på et språk de forstår godt, slik at man unngår misforståelser og bekymringer som kanskje kunne vært unngått med en forklaring på et annet språk.

Du trenger ikke å ha alle svar!

Det som er sikkert er at du som lærer ikke trenger å ha alle svar. Du trenger ikke å ha full oversikt over alt som skjer, og alle parters bevegelser i konflikten. Det deltakerne trenger er en trygg og stødig samtalepartner, som også er ærlig på hvordan dette oppleves for deg. I klasserommet i voksenopplæringen er vi alle voksne på lik linje og det er både viktig og fint å vise frem at vi opplever ting ulikt, men at det er helt i orden. Vis at alle skal bli møtt med respekt og forståelse, uavhengig av opplevelser eller synspunkter og at klasserommet skal være et trygt sted å lufte tanker og spørsmål. Også de vanskelige.

Og hvis du opplever at du ikke kan svare på noen av spørsmålene? Si at du skal sjekke det ut, finne svar, tenke over det til neste gang dere treffes. Det er lov å ikke ha alle svar, og det finnes sjeldent kun ett riktig svar når vi jobber med de vanskelige temaene.

Ha fokus på hvordan man kan hjelpe eller bidra

Til slutt vil jeg trekke frem viktigheten av å løfte blikket ut fra teori og tanker om hva som skjer et annet sted akkurat nå (som vi aldri helt egentlig kan uttale oss riktig om) og heller se på hvordan vi kan hjelpe dem som er i konflikten akkurat nå. Hva kan deltakerne og du gjøre som enkeltindivider? Hva kan dere gjøre som klasse? Hva kan skolen gjøre? Hva kan Norge gjøre? Tenk og snakk gjerne om de store tankene, men dra det også helt ned til konkrete små ting som dere selv kan gjøre for å hjelpe de som trenger det. Dette er en super øvelse i demokrati og medborgerskap i praksis!

Dette er på ingen måte en fasit til hvordan du skal ta opp vanskelige temaer som konflikten i Ukraina i klassen din. Det er noen perspektiver og retningslinjer du kan ta med deg inn i de mer vanskelige samtalene som kan hjelpe deg og klassen din på veien mot de gode samtalene i klasserommet, selv når temaet er vanskelig.

Del gjerne dette innlegget med en kollega som kan ha nytte av det, og send meg gjerne tips hvis du har en god måte å jobbe med vanskelige samtaler i klasserommet.