Uncategorized

Slik legger jeg opp undervisningen for mine voksne deltakere med norsk som andrespråk

For en stund siden fikk jeg et ønske fra en lærer som ønsket å få en mer fast struktur på dagene sine. Derfor skal du nå få se én måte å strukturere undervisningen på, som jeg bruker ukentlig og som fungerer godt i klasserommet. Bare husk at alt må tilpasses til klassen og deltakerne som du har, bruk dette som inspirasjon eller utgangspunkt til å finne den strukturen som passer best for akkurat din klasse.

Men før vi starter, hvorfor er fast struktur så bra?

Blir ikke undervisningen kjedelig og monoton hvis det alltid er samme struktur?
Svaret er nei.

Struktur er viktig av flere grunner:

Det gir trygge rammer for deltakerne.

Det gir naturlig repetisjon og mengdetrening.

Det gjør planleggingen din mindre tidkrevende.

Det gjør at deltakerne kan ha fokus på innholdet i aktivitetene, mer enn å mestre selve aktiviteten.

Så må jeg bare presisere at selv om jeg har en fast struktur i bunnen er ingen dag lik, og jeg legger til eller tar bort etter behov. Målet er å ha en fast ramme som jeg kan variere innenfor og at deltakerne alltid skal få øvd på alle ferdigheter i løpet av en økt.

Her er min dag i klasserommet

Oppstart

Oppstarten er alltid dagens kalender hvor deltakerne skriver svar i skriveboka, mens vi venter på at alle skal komme på skolen. Vi leser spørsmålene og svarene to og to før vi oppsummerer felles på tavla. Spørsmålene de får er: Hvilken dag er det i dag, hvilken dato, hvilken uke, hvilken årstid og hvordan været er.

Dagens bilde

Så går vi videre til dagens bilde. Vi snakker om bildet i par, vi samler nye ord felles på tavla, vi skriver setninger en og en, leser de i par og tar noen setninger felles på tavla. Noen ganger samler jeg også setninger fra alle slik at vi får en fellestekst vi kan skrive ut og bruke som lesetekst.

Begrepsøving

Her jobber vi videre med dagens tema ut ifra dagens bilde. Vi øver ord og begreper med bilder, hentediktat, på flere språk, med kims lek og vi øver muntlig med ordene i ulike fraser.

Her finner du fagblogginnlegg med flere tips til denne delen av undervisningen:
Hentediktat i voksenopplæringen
Fysisk aktivitet i klasserommet
Kom dere opp av stolen!
Muntlig aktivitet: Gå – Spørr – Bytt
5 måter å øve begreper!

Lesetekst

Nå skal vi lese en tekst som handler om temaet vi har jobbet med. Vi markerer nye eller vanskelige ord med tusj underveis, forklarer dem sammen, gjør aktiviteten «jobb med tekst» og øver på uttale og leseflyt. Noen ganger er også dagens lesetekst også en modelltekst for skriveoppgaven som kommer etterpå. Da får dagen en sammenheng og en struktur som gjør at alt henger sammen og utfyller hverandre.

Jeg bruker Lesenøkler som fast metode for arbeidet med ukas tekst. *Reklame for eget kurs og medlemsportal* Du finner lærerveiledningen til Lesenøkler inne i Språknøkler-portalen, eller via kurs til din skole.
Bestill kurs her: https://www.kursiskolen.no/courses/lesenøkler-i-voksenopplæringen
Les mer om Språknøkler-portalen her: https://spraknokler.mykajabi.com/språknøklerportalen

Skriveoppgave

Hvis vi rekker har vi også en skriveoppgave som handler om dagens tema. Da har vi støtte både i setningene fra dagens bilde, ordene vi har øvd på og leseteksten vi har lest og jobbet med. 

Hvis du vil høre flere detaljer rundt hvordan jeg legger opp dagen finner du en utfyllende episode av dette blogginnlegget gratis i Språknøkler-podden her: Språknøkler-podden Eller på Spotify og Apple-podcast.