Alfabetisering,  Lesing

Hjelp, jeg er alfa-lærer!

Å jobbe i en alfa-klasse kan føles som en egen planet i det universet som er voksenopplæring. Det er det mange grunner til, men i dette innlegget tenkte jeg å gi deg fire viktige fokusområder når du skal jobbe som alfa-lærer i voksenopplæringen.

Men aller først, hva er en alfa-klasse?

En alfa-klasse er en klasse med deltakere som ikke kan skrive og lese. Det som gjør alfa-klassen ekstra spesiell er at deltakerne som kommer hit ikke kan lese eller skrive på noe språk. De har aldri gått på skole og mange har aldri lest eller skrevet sitt eget navn. Likevel kan man oppleve at de snakker godt muntlig, fordi mange har bodd lenge i Norge og har utviklet et ordforråd og muntlige ferdigheter utenfor en skolesetting. Dette kommer ofte tydelig frem fordi en stor vekt av deltakerne i alfa-klasser er kvinner som tidligere ikke har fått lov eller mulighet til å gå på skole i hjemlandet, som har levd et langt liv i Norge som mor og omsorgsperson og som nå endelig skal få opplæring i skriving og lesing. Det betyr at du noen ganger kan bli overrasket over hvor lenge deltakeren faktisk har bodd i Norge, når de møter opp til første dag i alfa-klassen.

La oss bare stopp opp ved den følelsen et øyeblikk. Ikke i din følelse som lærer, men deltakerens følelse av å komme til skolen for aller første gang etter et helt liv i hjemlandet og tjue år i Norge. Hvilke tanker tror du de har? Hvilke følelser? Hvordan føles det å være godt voksen, erfaringsrik og i et nytt land, men likevel ikke kunne skrive sitt eget navn eller lese en SMS?

Grunnen til at jeg ønsker å stoppe opp her er at dette er selve grunnlaget for møtet mellom deg som lærer og en alfa-klasse. Alt er nytt. Alt er ukjent. Alt er utrygt. Og frykten for å feile og miste ansikt er enorm! Legger du til traumer, psykiske og fysiske utfordringer og ansvar for store barneflokker er det ikke annet enn enestående at disse deltakerne kommer på skolen dag etter dag og gjør så godt de kan på veien mot lese- og skriveferdigheter.

Dette må du alltid ha med deg, i alt du gjør som alfa-lærer.

Bygge relasjoner

Så la oss starte med det første som bygger på det vi nettopp snakket om, nemlig å bygge relasjoner og bli kjent med de deltakerne du har i klassen. I den ideelle verden bør man ha en oppstartssamtale med tolk med alle som starter i alfa-klassen, men ofte må du starte med det du klarer å finne ut på egenhånd fra system og lister og enkle samtaler med deltakerne. Fordi alt er nytt og utrygt for deltakerne er relasjonen alfa og omega for å lykkes med noen som helst form for undervisning. Dersom hjernen er opptatt med å være i konstant flukt-beredskap er det lite plass for ABC! Bruk derfor god tid på å bli godt kjent – ikke bare med deg som lærer, men også deltakerne i mellom. Dette vil kunne spare deg og deltakerne for mange misforståelser og konflikter lenger ned i løypa, fordi dette også lettere oppstår når man er sårbar og i en usikker situasjon.

Å bygge relasjoner er jo helt elementært uansett hvilken klasse du underviser i, men selve grunnlaget for å drive undervisning i en alfa-klasse.

Lærerholdninger

Det andre du må tenke gjennom er dine egne holdninger til deltakergruppa. Det er fort å havne i fella av at man tenker på deltakerne med et mangelperspektiv – altså at man tenker mest på alt de ikke kan, eller hva de mangler/ikke får til. Hvis dette er grunnsynet til læreren vil det bli svært vanskelig å drive undervisning i en alfa-klasse, fordi det er alltid vil være overvekt av ting de ikke mestrer. Som lærer i en alfa-klasse måtte du smøre deg med et ekstra lag med forståelse, vennlighet, medfølelse og tålmodighet for her jobber du daglig med sårbare deltakere som skal lære alt nytt for første gang.

Holdninger og verdier som styrker undervisningen din og deltakerne dine:

Hun har ikke lært å dra sammen tre lyder enda, men det kommer etterhvert med mer tid.

Tenk så mye erfaring denne deltakeren har med seg inn i klasserommet selv om hen aldri har gått på skole!

Flerspråkligheten til deltakerne er en kjemperessurs i norskopplæringen.

Tenk hvor vanskelig det er å følge med på fellestid når jeg er stresset for noe annet. Hvordan er det da for deltakerne mine som har en traumatisk belastning jeg aldri kan forestille meg?

Jo flere ganger jeg forklarer, jo mer forstår de. Jo flere ganger vi øver, jo mer får de til.

Tempo og tid

Har du noen gang brukt forkortelsen TTT? Det dukket vel opp i SMS og chattens første leveår når forkortelser betydde lavere kostnader og det betyr rett og slett Ting Tar Tid. Denne forkortelsen burde du som alfa-lærer nesten ha printet på en t-skjorte, fordi det er akkurat slik undervisningen både føles og er. Ting tar lang tid i en alfa-klasse. Det føles som man står på stedet hvil, gjør det samme for tusende gang og aldri kommer seg noen som helst vei, men heldigvis er ikke dette sant. Man må bare måle fremgang og progresjon på en helt annen skala enn den man bruker med de deltakerne som har gått på skole før.

Bare tenk hvilken progresjon det er for en deltaker som aldri før har holdt i en blyant eller lært en eneste bokstav å endelig klare å skrive sitt eget navn på et skjema etter flere måneders øving! Det krever en enorm innsats å komme dit, og den innsatsen bør anerkjennes og feires fremfor å ha fokus på hvor lang tid det tok å komme seg dit.

Så mitt beste tips rundt tempo og tid er rett og slett å bruke mer tid enn du tror, snakke saktere enn du føler du kan og repetere flere ganger enn du trodde var mulig. Velg ut noen aktiviteter og bruk dem om og om igjen, uke etter uke. Stress og dårlig tid hører ikke hjemme i en alfa-klasse!

Kunnskap om begynneropplæring

Det siste punktet er mer konkret inn mot selve undervisningen. Det handler om at du som er lærer i en alfa-klassen må vite noe om begynneropplæring. Har du ikke kunnskaper og erfaringer om dette fra tidligere så må du faktisk lese deg litt opp, fordi begynneropplæring er noe helt annet enn all annen leseopplæring du bedriver i voksenopplæringen.

Her kan du finne flere nyttige artikler og veiledere om ulike temaer innen lese- og skriveopplæring. https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Fagressurser/

Hvis du vil ha et boktips kan du sjekke ut «Alfabetisering – mer enn å lære bokstavene» av Vigdis Alver og Vigdis Lahaug.

Viktige prinsipper i lese- og skriveopplæring i en alfa-klasse:

Bokstavlyd fremfor bokstavnavn.

1-2 bokstaver i uka med perioder for repetisjon og «oppsamling».

Bygg lesingen på kjente temaer og emner som dere har jobbet med muntlig, før dere starter med leseopplæringen.

Øv på å skrive tekster deltakerne har behov for i sin hverdag som SMS, skjemaer, navn, adresse og telefonnummer.

Bruk språkene deltakerne kan som støtte inn i arbeidet med å lære de norske bokstavene. Finnes lyden S på ditt språk? osv.

Lyst på flere tips?

Hvis du vil ha flere tips til hverdagen om alfa-lærer kan du laste ned en gratis Alfa-guide her!

Eller hør episoden «Deltakere med lite skolebakgrunn» i Språknøkler-podden her: https://spraknokler.mykajabi.com/podcasts/spraknokler-podden/episodes/2147906568