Muntlig aktivitet,  Skriving

Arbeid med fraser i voksenopplæringen

Hvilke fraser kan du ha fokus på i undervisningen din i voksenopplæringen?

Det finner du tips om i dette fagblogginnlegget.

Arbeid med fraser kan være både muntlig og skriftlig arbeid og har med seg en viktig Språknøkkel inn i klasserommet: nemlig nytteverdi. Frasene er jo ikke løsrevne fra virkeligheten – de bygger på faktiske kommunikative situasjoner i verden utenfor klasserommet.

Så her kommer en oversikt som du kan bruke som utgangspunkt for å få litt inspirasjon på veien eller for å lage din egen oversikt over hvilke fraser dine deltakere kan ha nytte av å kjenne til. Husk å ta valg basert på hva deltakerne dine har behov for i sin hverdag.

Last ned forslag til fraser i ulike temaer her og velg den målformen du ønsker: