Tema

Månedens tema for januar: Kom i gang med året!

Photo by Brooke Lark on Unsplash.com

Godt nyttår og velkommen 2021! Jeg gleder meg veldig til Språknøkler-året og nå skal du få høre mer om månedens tema for januar.

Kom i gang med året!

I januar skal vi ha fokus på å komme godt i gang med 2021. Vi skal snakke om halvårsplanlegging og du skal få praktiske tips til hvordan du kan gjøre dette på en ryddig og oversiktlig måte. I tillegg skal vi snakke en god del om Språknøkler og hva dette egentlig har å gjøre med din lærerhverdag.

Og her er noe av det du kan glede deg til i januar!

  • Praktiske tips til halvårsplanlegging – Du får en arbeidsbok som tar deg fra A til Å i planleggingen av et halvår. Det blir også en livesending på instagram onsdag 13.januar hvor jeg går gjennom fremgangsmåten og hvor du kan stille spørsmål om det du måtte lure på.
  • Ny mal til Dagens ord som kan brukes på tavla
  • Undervisningsopplegg om mål og nyttårsforsetter
  • Innspill til hvordan du kan starte dagen sammen med klassen din
Photo by Markus Winkler on Unsplash.com

Det første jeg vil at du skal gjøre er å sette deg et mål for dette halvåret. Siden vi jobber i skolen blir det naturlig å tenke et skoleår av gangen og ikke et helt kalenderår. Tenk derfor frem til sommeren: Hva er ditt hovedmål dette halvåret? Hva ønsker du at klassen skal bli gode på? Hva vil du ha fokus på i undervisningen din? Er det noe spesielt du har lyst til å få gjennomført?

Disse målene trenger du når vi skal gå gjennom praktisk planlegging av halvåret. Og hvis du vil lese mine mål kan du jo ta en titt her:

Mine mål frem til sommeren

Her finner du tre områder jeg ønsker å ha mer fokus på resten av skoleåret.

Mål 1

Systematisk jobbing med lesing.
Etter jul kommer jeg til å planlegge øktene mine ut i fra fasene i Lesenøkkelmetoden. Vi skal ha færre fokus i løpet av timen og leseteksten som rød tråd i alt vi gjør. Ut ifra det kan jeg planlegge skriveoppgaver, muntlige oppgaver osv.
*Reklame for Språknøkler* Ønsker du tilgang til Lesenøkler-metoden kan du sende e-post til spraknokler@gmail.com

Mål 2

Mer prat fra deltakerne enn fra meg!
Jeg jobber med deltakere på lavere nivå i år og vi øve enda mer muntlig. Det er så fort gjort å havne i fella at jeg blir stående å forklare fordi de nettopp er på et lavt nivå og trenger mye forklaringer underveis og da går jo tiden fort avgårde. Så jeg har et mål for meg selv å finne gode muntlige oppgaver og bruke god tid på at deltakerne har muntlighet i fokus kontra at jeg står og prater foran klassen/med klassen.

En helt konkret ting jeg skal innføre er dette:
Bytte ut spørsmålet «Har dere noen spørsmål?»
til:
«Hvilke spørsmål har dere?»
«Spør meg om to ting/ Still to spørsmål.»

Mål 3

Karrierelæring.
Det neste halvåret skal jeg ha mer fokus på mål, veien videre, samtaler med deltakerne og avklaringer rundt hva man må/kan gjøre for å nå de målene man har satt seg. Dette henger sammen med at vi jobber med en stor omlegging av grunnskoletilbudet i Oslo, hvor klassen min er en pilot-klasse.

Dette er likevel en viktig del av alle voksnes læring å kunne sette seg mål og se for seg en konkret plan fremover. Kanskje noe av det vanskeligste og mest abstrakte man kan gjøre i skolen.

Hvilke mål har du for neste halvår?