Tema,  Uncategorized

Strukturert og oversiktlig halvårsplanlegging i fire steg

Det er ikke til å skyve under en stol at vi bruker mye tid på halvårsplanlegging. Noen skoler har ferdige maler man kan bruke for å skape system men jobben med å velge ut innhold, mål, fokusområder og alt annet man skal planlegge for et skoleår gjenstår fortsatt. Derfor vil jeg dele noen tips til hvordan du kan gjøre det enklere for deg selv og bruke litt mindre tid på halvårsplanlegging. Du kan selvfølgelig planlegge slik du vil men jeg vil dele fremgangsmåten med deg likevel, for jeg opplever selv at dette gir god oversikt og struktur i planleggingen av skolehalvåret. Hele dette innlegget finnes derfor som en arbeidsbok du kan skrive ut og ta vare på til du skal planlegge neste halvår. Last ned arbeidsboken lenger ned i innlegget.

Photo by Angelina Litvin on Unsplash.com

Du skal dele planleggingen inn i 3 steg:
STEG 1 – Få oversikt.
STEG 2 – Fordel.
STEG 3 – Velg mål og ferdigheter.
STEG 3 – Sett opp aktiviteter og ressurser.

Det er noe utstyr det kan være kjekt å ha tilgjengelig når du skal planlegge: Post it lapper – gjerne i tre ulike farger. Har du ikke dette tilgjengelig kan du bruke vanlige lapper og ulik farge på tusjer/penner.

En stor flate – Det kan være en tavle, et bord, et A3 ark eller gulvet for den sags skyld. Dette er for å få oversikt over lappene vi skal sortere underveis, og for å gi deg oversikt.

Et dokument med oversikt over månedene du skal planlegge for – Det kan være digitalt eller på papir, eller du kan plotte inn i skolens ferdige mal dersom du har det. Hvis du vil ha en tom mal med oversikt over månedene kan du laste ned en her:

Og sist men ikke minst, litt tid avsatt til bare halvårsplanlegging! Det er ikke lett å få tid til dette med alle andre arbeidsoppgaver vi har men setter du av en uforstyrret time eller to en ettermiddag i januar/august er du godt på vei. Og pleier du å planlegge sammen med teamet ditt er det selvfølgelig bare å gjøre det i fellesskap.

Steg 1 – Få oversikt

Nå er du klar for å starte med selve planleggingen. Finn frem en bunke med post it lapper i en farge (f eks gul). Start med å skrive ned alle temaer dere skal jobbe med dette halvåret. Det kan være temaer fra læreplanen, læreverk eller fra lokale læreplaner. Skriv ned ett tema på hver post it til du har alle temaer klassen skal jobbe med.
Husk at du ikke skal tenke på hvordan, hva eller når her – du skal bare skrive ned hva som er temaene for det neste halvåret.

Så tar du en ny bunke med post it lapper i en annen farge (f eks grønn). På disse lappene skriver du ned alle annerledes-dager som kommer det neste halvåret. Det kan være FN – dagen, skriveprosjekt ved skolen, jubileumer, 17.mai, vinteraktivitetsdag – Alt som kommer til å dukke opp i løpet av halvåret. Her er det lurt å sjekke med skolens årshjul dersom du har det tilgjengelig. Noter gjerne datoen/måneden også på samme post it så slipper du å huske når de ulike tingene skal skje.

Til slutt tar du den siste bunken med post it lapper (f eks blå) og skriver ned alle prøver/vurderinger du skal ha i løpet av halvåret. Det kan være standardiserte prøver, kartlegginger eller halvårsvurderinger. Ikke tenk på alle de små vurderingene du gjør underveis, men skriv ned de store formelle prøvene som du vet kommer – og når de kommer.

Steg 2 – Fordele

Nå har du tre bunker med post it lapper i ulike farger. Du har nå samlet alle de overordnede elementene for halvåret og alle de dagene som dukker opp og som du ikke får flyttet noe særlig på. Det du nå skal gjøre er å finne frem A3 arket, bordet, gulvet eller tavla du har tilgjengelig og feste lappene i en rekkefølge som gir sammenheng. Skriv opp månedene først og fest så lappene under der de passer best. Det er lurt å starte med lappene for annerledes-dager og prøver først slik at du ser hvilke temaer som passer rundt disse og skriv også opp feriene under de månedene der det er aktuelt.

Her kan du se et bilde av mitt oppsett for våren 2021:

Så kan du flytte og bytte på lappene til du synes du har en grei oppbygging av halvåret og får en god rød tråd i oppbyggingen. Jeg liker også å skrive opp hvor mange uker med undervisning jeg har i hver mnd når jeg trekker fra fridager og ferier el. Da får jeg en pekepinn på hva det lønner seg å jobbe med i kortere perioder og lengre perioder.

Når du kjenner at temaene er greit fordelt utover halvåret kan du finne frem måneds-dokumentet ditt. Nå plotter du inn temaene, annerledes-dagene og prøvene på arkene for hver måned.

Steg 3 – Velg mål og ferdigheter

Nå har du allerede en god oversikt over halvåret du har foran deg og kan begynne å se mer på detaljer. Nå skal du ta for deg tema for tema. Hvis du for eksempel skal ha temaet «Yrker» lager du en liste med ferdigheter, mål og vurdering for dette temaet. Gjenta det samme med alle temaene for det neste halvåret. Når du har laget en liste for hver tema plotter du dette inn i måneds-dokumentet ditt. Fordel ferdighetene og målene utover måneden og legg inn når du skal ha underveisvurderinger/sluttvurderinger.

Her ser du et eksempel for temaet «På butikken.»

Steg 4 – Sett opp aktiviteter og ressurser

Nå er halvårsplanen din ferdig. Du har oversikt over temaer, vurdering, kompetansemål og hva slags ferdigheter klassen din skal øve på det neste halvåret. Det som gjenstår nå er å planlegge selve innholdet i undervisningen. Hva slags aktiviteter og ressurser kan du bruke for å nå målene du har valgt og sikre at deltakerne dine øver på de ferdighetene dere skal ha i fokus. Denne delen av planleggingen kan gjøres mer overflatisk når du har selve planleggingsøkten for så å utfylles mer underveis. Det er sjeldent at man klarer å ha alle detaljer klart på forhånd for et helt halvår!

Tenk på hva slags tekster dere kan lese, skriveoppgaver dere kan øve på, har du et nettsted som passer fint til temaet, et spill du har brukt før eller kanskje en praktisk kunst og håndverksaktivitet som hadde vært midt i blinken? Det er disse tingene du nå skal notere deg sammen med hver månedsoversikt. Bruk gjerne et eget dokument til hvert tema først, før du plotter det inn i måneds-dokumentet. Husk også å ha med ulike læringsstrategier som en del av planleggingen! Tankekart, VØL – skjema, Venn- diagram, alfabetet, hvem skal ut, gruppearbeid, etc er supre aktiviteter som det er viktig å få med i løpet av halvåret.

Når du har gjennomført alle de fire stegene har du en fiks ferdig halvårsplan for klassen din. Skriv den gjerne ut og heng den opp slik at den er synlig for deg selv og ev andre på teamet ditt. Hvis du vil kan du her skrive ut arbeidsboka for halvårsplanlegging, så har du oversikten med deg når du skal planlegge.

Lykke til med planleggingen og bare ta kontakt med meg dersom det skulle være noe eller hvis du lurer på noe.

Ønsker du flere tips til planlegging og gjennomføring av undervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der får du konkrete tips og råd til hvordan du kan planlegge og gjennomføre undervisning i voksenopplæringen sammen med materiell og opplegg til alle de språklige ferdighetene.

Photo by Pexels