Muntlig aktivitet

Hva skal du ha fokus på i uttaleundervisningen for voksne?

Uttaleundervisning er et stort og omfattende område i voksenopplæringen. Derfor vil jeg dele noen fokusområder som du kan ha fokus på i undervisningen din. Plansjen du ser bilde av her ligger som egen fil lenger ned i innlegget dersom du ønsker å laste ned ned å ha den tilgjengelig når du planlegger undervisning i uttale. Den fungerer som en bevisstgjøring slik at man husker på de ulike aspektene ved uttaleundervisning.

Fire grunner til at du skal jobbe med disse områdene

Har du noen gang tenkt over at uttale har innvirkning på leseforståelsen? Hvis deltakeren har utfordringer med uttalen vil dette også påvirke lesingen. Det er svært krevende å forstå hvilke ord man leser hvis uttalen er helt feil! Dette opplever jeg ukentlig med mine deltakere når de leser høyt for meg. De gjetter gjerne i stedet og leser både trykk, lyder og melodi på en måte som gjør at det blir svært vanskelig å forstå ordene og setningene i teksten. Derfor er det viktig å jobbe parallelt både med lesing og uttaleundervisning.

Et annet argument er at du burde jobbe med uttale helt fra starten av opplæringen. Ikke bare da – man må jobbe kontinuerlig hele veien og med mange gjentakelser, men det er viktig at deltakerne unngår «inngrodde uvaner» for å gid et navn. Det er vanskelig å avlære noe man har vennet seg til å gjøre også når det gjelder uttale. Derfor kan man i teorien unngå noen omveier senere ved å jobbe målrettet med uttale fra start.

Ved å jobbe målrettet med uttale gir du deltakerne økt mestring i hverdagen og livet i Norge. Vi er helt avhengige av å kunne gjøre oss forstått i ulike sammenhenger og da trengs det formell og uformell trening. Den formelle treningen skjer på skolen og den uformelle skjer ved mengdetrening utenfor skolen. Begge deler er like viktige for å få en uttale som gjør at man kan mestre sin egen hverdag i Norge. Her ligger nok utfordringen for en del deltakere, ved at de ikke i stor nok grad praktiserer norsk utenom skolen.

Hjelpe deltakerne på vei mot målene sine og mot språknivået (A1, A2, B1, B2, C1) de trenger for å oppnå målene sine. Her er nivåbeskrivelsene til muntlig Norskprøve til hjelp, hvor uttale er et eget vurderingspunkt under selve prøven. Hva kreves av uttaleferdigheter på det nivået klassen din jobber mot? Eller i det yrket/praksisen som deltakerne dine skal inn i?

For eksempel trenger en deltaker som jobber mot å få en jobb et annet vokabular og en annen uttale enn en deltaker som ikke skal ut i jobb. Det er stor forskjell på «hverdags-norsk» og «jobb-norsk». For å kunne snakke for deg i et jobbintervju trenger du et helt annet vokabular og en tydeligere uttale enn om du er på butikken for å kjøpe mat (selv om det også her hjelper å kunne være presis). Derfor er det viktig at du som lærer har fokus på ulike områder av uttaleundervisning og snakker med deltakerne om hva de ulike språknivåene krever av dem.


Husk at alle har godt av å få en god og forståelig uttale, men det er ikke alle som har forutsetninger for å oppnå dette i like stor grad. Det er stadig en balanse mellom funksjonelle språkferdigheter og samfunnets krav!

Her kan du laste ned plansjen om fokusområder i uttaleundervisningen

Ønsker du mer påfyll om uttaleundervisning i voksenopplæringen?

*Reklame for egen medlemsportal* I Språknøkler-portalen finner du innhold om uttaleundervisning med faglig påfyll i form av en lydfil om uttaleundervisning i voksenopplæringen, en videoressurs som kan brukes i klassen og et undervisningsopplegg med ulike tips til aktiviteter du kan gjøre sammen med deltakerne dine når dere skal øve uttale i fellesskap. Det er også en egen kategori med fokus på muntlige ferdigheter og alt dette får du tilgang til som medlem.

All informasjon om Språknøkler-portalen finner du via knappen under her og husk at det også er mulig med skolelisens.

Foto: Karina Lange