Alfabetisering,  Skriving

Skriveaktiviteter for alfabetiseringsklasser i voksenopplæringen

Å skrive når man aldri har skrevet før er en utfordring. Legger du til at deltakeren har norsk som andrespråk og lite ordforråd blir utfordringen enda større. Men det er ikke umulig! Det krever tilrettelegging og oppgaver som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen deltakere i voksenopplæringen, og det er temaet for dette innlegget.

Først noen grunnprinsipper

Når du skal jobbe med skriving i en alfabetiseringsklasse er det viktig med mye støtte. Skriv sammen, som hel klasse, i grupper eller par. Bruk gjerne veiledet skriving hvis du har mulighet til det, der du som lærer sitter med en liten gruppe og hjelper dem med skrivingen. Bruk visuell støtte og konkreter der du kan og bruk alltid det muntlige som felles utgangspunkt. Det aller beste er å ha en felles opplevelse eller erfaring å skrive ut ifra, for eksempel en tur. Snakk om det dere så, opplevde og gjorde på turen og skriv setninger om dette sammen. Det samme kan overføres til en felles tekst dere har hørt, et bilde dere har sett på og snakket om eller noe helt annet.

I tillegg vil jeg nevne viktigheten av lydstøtte i skrivearbeidet for deltakere med lite skolebakgrunn. Skoleskrift på læringsbrett/ipad eller engasjerende leser på pc er nyttige hjelpemidler som gir lydstøtte når deltakerne skal finne de rette lydene og skrive ord.

Skriveaktiviteter

-Skriftforming

Øv på å forme bokstaver for hånd, øv skriveretning og startpunkt på bokstaver, stor forbokstav og punktum. Denne siden er gull for å lage sporingsoppgaver: https://www.worksheetworks.com/english/writing/handwriting.html

– Skjemaer

Opplæring i grunnleggende skriving handler mye om å hjelpe deltakerne med enkle skriveoppgaver de møter i hverdagen. Skjemaer er noe deltakerne møter mye, og er supre skriveoppgaver. Øv på å fylle inn personlig informasjon som navn, adresse, telefonnummer, navn på egne barn osv.

– Trekk og skriv

Lag lapper med ord, stavelser eller enkeltbokstaver. Be deltakerne trekke en lapp og lese hva som står før de skriver ordet i skriveboka eller på ipad/læringsbrett. Her er kan du skrive hva du vil på lappene, ut ifra hva klassen din trenger å øve på.

– Skriv ord til bilde

Skriv gjerne felles ved at du skriver ordene på tavla som deltakerne kan skrive av. Dersom du har noen i klassen som er tryggere på selvstendig skriving kan dette gjøres i grupper, slik at de selv forsøker å skrive ord til bildet mens du sitter sammen med en annen gruppe og skriver sammen.

– Øregym

Denne øvelsen øver på å koble rett lyd med rett bokstav når ord og stavelser skal skrives. Du sier et ord, en lyd eller en stavelse og deltakerne skal skrive ned det de hører. Nesten som en diktat egentlig. Jeg bruker whiteboards som virkemiddel når vi har øregym og det kan du lese mer om her Økt deltakeraktivitet i timen? Prøv øregym med whiteboards!

– Skriv setninger i fellesskap, lærer er sekretær

Skriving i fellesskap gir mye støtte for deltakere som øver på grunnleggende skriving. La deltakerne lage muntlige setninger om et tema, et bilde eller en opplevelse dere har sammen og skriv setninger på tavla. Du som lærer er sekretær, og skriver teksten på tavla. Her får man også fine samtaler om setningsstruktur på norsk underveis, når du må gjøre små endringer i deltakernes muntlige språk over i skriftlige setninger.
La deltakerne ta avskrift fra tavla, eller bruk teksten som felles lesetekst.

-Hentediktat

Her finnes det uendelige muligheter og differensieringer. Kort fortalt går en hentediktat ut på å hente ord. Deltakerne får ikke lov til å skrive ned ordet de skale hente, de må huske det. Ordene kan henge rundt omkring i klasserommet eller i gangen eller ute for den saks skyld, og deltakerne skal da hente ord før de går tilbake til plassen sin og skriver det ned. Her finnes det mange muligheter for å tilpasse oppgaven til alfabetiseringsklasser. Bruk enkeltbokstaver, stavelser, ord og legg til bilde som hjelp hvis du vil det. Målet er å huske lydene, avkode rett og skrive det riktig i skriveboka. Super skriveøvelse som trener flere ferdigheter og i tillegg litt fysisk aktivitet!

Du kan lese mer om Hentediktat i voksenopplæringen

Vil du ha flere tips om alfa-undervisning?

Her kommer to tips:

1 Hør episoden om Deltakere med lite skolebakgrunn i Språknøkler-podden.

2 Last ned en gratis alfa-guide her⬇