Grammatikk

Jobb med grammatikk i voksenopplæringen: Verb!

Her finner du ulike ressurser og tips til arbeid med temaet Verb. Faktisk hele 15 ulike aktiviteter!
I innlegget finner du mange ulike metoder og opplegg du kan bruke for å variere grammatikkundervisningen med din klasse! (De kan selvsagt brukes med mange andre ordklasser enn verb også.)

1 Læringsfilmer

Introduksjonsfilmer til temaet:

I tillegg vil jeg anbefale Norsklærer Karense sin kanal på youtube – den finner du her:

https://www.youtube.com/c/Norskl%C3%A6rerKarense/videos

Og videoene fra God i norsk om temaet Verb. Her må man søke frem selv på youtube, men læreverket har flere ulike filmer om temaet verb!

2 Presentasjon om emnet

Her finner du den samme presentasjonen som brukes i filmen jeg har laget, men her kan du bruke den i undervisningen og snakke om temaene slik du vil!
Ferdig presentasjon, klar til bruk kan du laste ned her:

3 Hvem skal ut?

Finn frem ulike bilder på tavla og be elevene om å velge hva som ikke passer inn – Hvem skal ut? Fint å ha bilder av ulike verb blandet med andre typer bilder slik at man etterhvert kan resonnere felles frem til at noen av bildene hører sammen fordi de har samme ordklasse.

4 Ordmatch

Her er det mange varianter for eksempel:

Lag kort med ulike verb i ulike tider. Elevene skal så matche de ulike tidene. Eks finne kortene å gå + går + gikk og legge de ved siden av hverandre.

Lag kort med bilder av verb og kort hvor ordet på verbene er skrevet på. Elevene skal matche riktig bilde med riktig verb.

5 Verbkort

Her kan du bruke de samme kortene som i ordmatch. Elevene trekker et bilde eller et ord og skal så lage en setning hvor verbet brukes. Enten muntlig eller skriftlig.

6 På ipad

Har du ipad tilgjengelig for elevene er det supert å lage en ordbok i Book Creator hvor elevene kan ta bilder av ulike verb og skrive verbet ved siden av, gjerne i ulike tider. Slik kan de samle på ulike verb og slå opp i ordboka hvis de er usikre på hvordan det skrives i ulike tider.

En annen fin app er Bitsboard hvor man får mange ulike varianter av å koble bilde og ord, hvordan ord staves/skrives og huske uttale mm. Man legger selv inn bilder og ord man ønsker å jobbe med, og så generer appen aktivitetene automatisk. Det er de samme aktivitetene for hver gang som gjør at man lett kan jobbe selvstendig med appen når elevene er kjente med appen.

7 Mim og gjett

En elev skal mime ett verb den andre skal gjette. Kan gjøres i full klasse med to lag mot hverandre, alle mot alle eller to og to/mindre gruper. Til elever som er svake lesere: Bruk bildekort.

8 Hull-tekst

Her kan du lage en egen tekst og fjerne verb underveis, eller du kan bruke for eksempel leseleksa til klassen og stryke over alle verbene. Klassen må så forsøke å finne ut hvilke verb som passer hvor i teksten! Vanskelig versjon: Ingen hjelpeverb – De må trekke slutningene selv om hva som passer inn. Enklere variant: De får en liste med verbene som er tatt ut (i tilfeldig rekkefølge) og må plotte dem inn på riktig plass.

9 Loop

Loop fungerer slik: Del ut ett kort til hver elev. Læreren har det grønne og det røde kortet. Det grønne kortet er der loopen starter. Læreren skal lese opp alt som står på kortet. Så må de andre lese på sine kort og se om de har ordet det spørres etter. Har de det er det deres tur til å lese opp sitt kort. Slik fortsetter det og hvis alle leser riktig vil man til slutt ende opp hos læreren igjen til slutt!

Her finner du en ferdig loop med verb i infinitiv. Trykk på «last ned» under bildet. Kortene må klippes opp før bruk. Loopen er laget for 25 elever og inneholder derfor 25 kort, men er dere færre kan man gi flere kort til enkeltelever, eller seg selv.

Dersom du vil redigere og skrive inn andre verb eller andre verbtider, finner du en mal som kan redigeres her:

10 Lytt og flytt

Heng opp ulike bilder av verb. Lag mange bildekort! Så henger du opp lapper med en jente (hun) en gutt (han) flere sammen (de/dere/vi), en person som peker på seg selv (jeg) og en person som peker på en annen (du). Du kan også skrive opp ulike pronomen ved siden av hverandre på tavla. Så skal en elev komme frem og være hjelper. Fint om de andre elevene sitter nærme tavla, for eksempel i en halvsirkel.
Så skal en elev lage en setning med et subjekt og et verb fra bildene som henger på veggen. Eks: Hun bader. Da må hjelpe-eleven finne riktig bilde, altså bildet «bade» og flytte det under riktig subjekt – «Hun». Så gjentar hele klassen setningen høyt: Hun bader. Gjenta dette til alle bildene er brukt opp. Dette er en super øving for V2-regel på norsk!

11 Stokk setninger

Skriv setninger i feil rekkefølge. La elevene skrive dem i riktig rekkefølge. Her kan man også klippe opp setninger og la elevene bruke lapper som konkretisering.

12 Hentediktat

Heng ulike verb på gangen. Be elevene om å gå ut i gangen, lese et verb, huske det i hodet mens de går tilbake til klasserommet og skriver det ned i boka si. Gjenta til de har skrevet alle verbene som henger på gangen.
Kan også fint bruke setninger her!

13 Tenkenøkkel: Alfabetet

Lag et ark med hele alfabetet som en liste under hverandre. Be elevene om å skrive et verb som starter på hver bokstav. For eksempel A – Ake, B – Blunke etc. Kan gjøres med en avgrenset tid hvis man vil lage litt konkurranse, eller man kan se hvem som klarte å finne flest verb! Jobb gjerne to og to.

14 Back to the board

En elev skal stå foran klassen med ryggen mot tavla. Så skriver du et verb over hodet til deltakeren og de andre i klassen skal gi hint til hva slags verb det er. Eleven må gjette hva hen tror står på tavla. Det er ikke lov å bruke selve ordet, det er samme regler som i Alias! Når eleven har gjettet riktig bytter man elev og skriver ett nytt ord på tavla.

15 Min dag i verb!

Skriveoppgave: Fortell hva du gjør i løpet av en dag, fra du står opp til du legger deg. (Snakke gjerne muntlig sammen før dere skriver!) Men det er en regel! Du skal ikke skrive setninger, du skal bare skrive verb. Dette er for å understreke at verb er en handling! Ord som da dukker opp er: Våkner, går, spiser, dusjer, pakker, drar etc. Skriv verbene som en liste i boka og les listene for hverandre når dere er ferdige! Hvor mange forskjellige verb/ting gjør du hver dag?

På jakt etter mer materiell om grammatikk?

*Reklame for Språknøkler* Da må du sjekke ut Språknøkler-portalen. Der finner du en egen kategori med materiell og opplegg om grammatikk som stadig fylles på. I tillegg til at du får tilgang til materiell og opplegg innen alle de språklige ferdighetene.

(Husk at skolen din kan kjøpe skolelisens til deg!)