Grammatikk

Hvordan gjøre grammatikkundervisning funksjonell i voksenopplæringen?

Grammatikk er en ting som ofte dukker opp når jeg spør deg som er lærer i voksenopplæringen hva du kunne tenke deg mer info om, hjelp til eller få praktiske forslag til undervisningen. Og jeg er helt enig selv også. Grammatikk er liksom en av de tingene du vet at du må jobbe med, du vet hva det handler om, men hvordan man skal få grammatikken til å bli en del av språklæring og bli en funksjonell ferdighet for deltakerne?

Det er det store spørsmålet. For det er jo ikke sånn at verbbøying i seg selv er en fantastisk nyttig ferdighet å ha. Det er jo nyttig for å kunne bruke verbene riktig i andre sammenhenger og i kommunikasjon med andre på norsk, mer enn å kunne bruke det i ett verbskjema. Grammatikk er også et av vurderingskriteriene ved gjennomføring av Norskprøven og du som lærer må derfor tenke på to ting:

1 – Hva slags grammatikk er det mine deltakere trenger å øve på?

2 – Hvordan skal deltakerne øve på dette i muntlig og skriftlig kommunikasjon?

Jeg skal dele noen tips med deg i dette innlegget, men husk at grammatikk er noe du jobber med hele tiden, men som også må tilpasset til den gruppa du har til enhver tid.

Foto: Karina Lange

Tips nummer 1: Bruk sammenligning

Se på ulike språk i klassen og finn likheter og ulikheter. Her er deltakernes språkbakgrunn en stor ressurs som kan gi nye vinklinger til å snakke om norsk grammatikk.

Tips nummer 2: Jobb med tekster

Let etter grammatiske trekk i tekster dere leser og jobber med. Da får du også en god helhet i undervisningen ved at grammatikken ikke blir et løsrevet element, men en del av det dere ellers holder på med.

Tips nummer 3: Finn konkrete eksempler knyttet til deltakernes hverdag

Når er grammatikk viktig i deltakernes liv? Hvilke områder i hverdagen har krav om grammatikk på ulikt vis? Når trenger man egentlig å bruke fortidsformer korrekt? Når er grammatikk mindre viktig? Snakk om disse spørsmålene og finn gjerne tekster eller temaer fra deltakernes hverdag hvor grammatikk er viktig for å kommunisere uten misforståelser.

Vil du ha flere tips til arbeid med grammatikk?

*Reklame for egen medlemsportal* – I Språknøkler-portalen er grammatikk en egen kategori og der finner du undervisningsopplegg og mer faglig påfyll om hvordan du kan variere din grammatikkundervisning, blant annet ferdige opplegg til alle disse tre punktene som nevnes i dette innlegget. Hvis du vil lese mer om portalen kan du trykke her og husk at skolen din kan bestille skolelisens til deg og kollegene dine!