Digitale tips,  Flerspråklighet

Informasjon om Korona på flere språk

Oppdatert 21.april 2020
Jeg fikk et spørsmål på instagram om jeg ikke kunne lage et innlegg om informasjon om Korona for flerspråklige, og det kan jeg jo prøve på! Det man må huske på er at mye av informasjonen om Korona er «ferskvare.» Det oppdateres stadig, og jeg vil oppfordre til å alltid sjekke/lese gjennom informasjon før den sendes ut! Man får selvfølgelig ikke sjekket når man ikke kan språket, men det finnes ofte en engelsk eller en norsk versjon man kan titte på. Det er også viktig å legge til rette for et felles forum hvor man kan stille spørsmål etter å ha fått informasjonen, da det ofte kan trenges avklaringer selv om informasjonen er gitt på morsmål. En felles chat er super til dette dersom man har mulighet til det. Både teams, showbie, its learning, facebook m. fl har tilgang til dette.


Så her kommer det noen tips til hvor man kan finne ferdige informasjonsskriv digitalt og også en del informasjonsfilmer man kan dele lenkene til. Kommer til å oppdatere denne listen etterhvert når jeg kommer over flere sider. Tips meg gjerne om du vet om flere sider!

Nå kom det omsider noe konkret, enkelt og med bildestøtte! Denne plakaten er super å dele!

Bilde delt av Deichman Holmlia med oppfordring til å deles videre!
 1. Samleside om Korona. Veldig oversiktlig og fin med språkvalg helt øverst på siden!
  https://sites.google.com/view/korona-info/?fbclid=IwAR0CUBv1WuLYUvp0AyrKXC_rMa36POt_KE0zZoRXP39eyO9j1h_WKXSn5Rg
 2. Informasjon om hjemmeskole på flere språk fra Tema Morsmål/NAFO
  https://morsmal.no/no/foreldresamarbeid/foreldre-norsk/9525-informasjon-om-hjemmeskole-pa-flere-sprak?fbclid=IwAR1wjqd4pUY2v-1E8GEHAMG_ZOsTjjWgRod6aOaV5zCT7UNV0TBoGUHfvbc
 3. IMDI har laget en samleside med oversatt informasjon.
  https://www.imdi.no/om-imdi/imdi-og-korona-situasjonen/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/
 4. Brosjyrer fra FHI på flere språk om å holde avstand, og hvor mye avstand man skal holde i ulike tilfeller.
  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/brosjyre-om-litt-mye-eller-helt-avstand-pa-ulike-sprak/
 5. Nafo har nå laget et skriv til hjelp for foreldre på flere ulike språk. «Hvordan smitter koronaviruset? Hvorfor er det viktig å hindre smitte? Hvorfor er skoler og barnehager stengt? Hva kan du gjøre for å unngå smitte? Kan barna være sammen med andre barn?  Hvordan kan du snakke med barna om korona? » (Sitat hentet fra Tema Morsmål – se linken under.)
  https://www.morsmal.no/no/foreldresamarbeid/foreldre-norsk/9505-koronasmitten-informasjon-til-foreldre-pa-flere-sprak
 6. Redd Barna har laget en liste med 6 tips til hvordan man kan snakke med barn om korona. Disse er også oversatt til flere språk. https://www.reddbarna.no/6-tips-til-hvordan-du-kan-snakke-med-barn-om-korona?fbclid=IwAR0cCTZBMDmIJrXk8NiT1TCm99pfbsA3tbXwk466IaDBy9yysJXMVeHGIu0
 7. Oslo kommune – Generell informasjon om for eksempel hvor du skal ringe i ulike tilfeller.
  https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-pa-flere-sprak/?fbclid=IwAR3ZnpuOBdQxuINWtKS3sdIiAMFDXFZ877CGaHeYKTcVY5RaPFWTZwDi_Mg
 8. Filmer på yotube fra FHI på flere ulike språk. OBS! Handler om hjemmekarantene og isolasjon. Kan kanskje virke skremmende for enkelte dersom man ikke har snakket om dette temaet på forhånd. https://www.youtube.com/playlist?list=PLuArDsXNEjNLV95bgBpZfijDbZ35buTZy
 9. Film med generell informasjon og råd om koronavirus på Somali: https://www.youtube.com/watch?v=GDhDOF3XO64&feature=youtu.be
 10. Folkehelseinstituttet (FHI): Brosjyre og video med generell informasjon om Korona. Her er svært mange språk representert. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/
 11. Tema morsmål: Informasjon på flere språk dersom du har fått beskjed om å «bli hjemme». De henviser også videre til FHI sine sider (se linken i punkt 4).
  https://morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9501-brosjyre-og-video-med-informasjon-om-koronavirus-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-flere-sprak
 12. NAFO tipser om «Ny i Norge» hos NRK som viser korte nyhets-snutter med informasjon om korona og anbefalinger fra helsemyndighetene oversatt til flere språk. Det skal være tilrettelagt for nyankomne. Foreløpig tilgjengelig på arabisk, dari, kurdisk, somali og tigrinja.
  https://www.nrk.no/n/?fbclid=IwAR2m1egKxgtY_5l693Kvbx0INjcPIzhcD1yFca5Pt6uV1eXnOMtd5-0flBE

Til slutt vil jeg også dele siden til yrkesnorsk. Her er det ikke oversatt informasjon, men de har laget oppgaver rundt koronaviruset som er tilpasset voksne deltakere med norsk som andrespråk. Kan jo være en fin ting å ha som dagens oppgave i de kommende ukene? Gjerne da med en tilpasset tekst av innholdet fra lærer og oppfølging av spørsmål underveis slik at det ikke oppstår misforståelser når man jobber på hver sin kant 🙂 https://yrkesnorsk.no/fakta-og-rad-om-koronaviruset/?fbclid=IwAR0q1L1J342t1aj8c2WAX3qc8H_D6lmsIDJH1eXOg6aCxlXGHs_a2mRqK3s