Digitale tips

Fjernundervisning i voksenopplæringen: Oppgaver via SMS

Photo by Benjaminrobyn Jespersen on Unsplash

Her er planen for den minste gruppen jeg har, med kun 8 timer undervisning i uka. Her legger jeg ikke opp til undervisning via PC, da dette er en svært sammensatt gruppe som trenger en enkel og oversiktlig plan å forholde seg til. Alle oppgaver vil derfor sendes over SMS. Jeg ønsker med dette å gjøre det så oversiktlig og ryddig som mulig, med få elementer og tastetrykk å forholde seg til.


Viktig å presisere at dette er min plan, og ikke en plan jeg sender ut til deltakerne! De vil få SMS med instruksjonene som står skrevet på hver dag; En sms på tirsdager og en på onsdager. I tillegg vil jeg bruke de punktene som står under «Andre tips» resten av uka, for eksempel tipse om å gå seg en tur, lage mat med noen i familien eller lignende.

Her er planen for SMS-oppgaver de neste to ukene: Tema klokka og tid.