Digitale tips,  Språklig bevissthet

Læringsvideo for voksenopplæringen: Vokaler

Før vi går inn i en velfortjent påskeferie har jeg laget en liten video om de norske vokalene. Her kan deltakerne se filmen, lytte til lydeksempler og gjenta selv. Det er både enkeltvokaler, stavelser, ord og setninger som øver på de ulike vokalene.

Kan jo hende noen vil ha noe å gjøre i ferien også, siden vi tross alt har vært hjemme i tre uker allerede! Jeg skal ihvertfall legge den ut til mine deltakere slik at de som vil kan øve litt hjemme. Dette er super trening for de fleste helt uavhengig av de andre skoleoppgavene vi jobber med!

Del den gjerne med dine deltakere hvis du ønsker det 🙂