Ordforråd og begreper

Hva innebærer ordlæring på et andrespråk?

Når man skal lære seg et nytt språk er en sentral del av opplæringen å lære seg ord. Naturlig nok. For å kunne ytre noe som helst på et språk må man jo kunne ordene man skal ytre! Men hva innebærer det egentlig å lære disse ordene og når kan egentlig deltakerne et ord? Det er temaet for dette fagblogginnlegget.

La oss starte med noen avklaringer

Når vi skal snakke om ordlæring blir det sentralt å avklare forskjellen mellom et ord og et begrep. Et ord er selve formen på ordet, lydene det består av når man sier eller skriver ordet – enkelt forklart: ordet på papiret.

Når vi snakker om begrep ser vi på innholdet i det ordet vi har skrevet på papiret (eller sagt). Hva betyr ordet? Hvilket innhold har det? Hvilken definisjon?

Det betyr at for deltakerne i voksenopplæringen foregår det en parallell jobbing med både ord og begreper. Deltakerne må lære seg ord på norsk og noen ganger også lære seg nye begreper. Det betyr at noen deltakere jobber mest med å sette norske ord på begreper de allerede kan på andre språk, men at noen deltakere også jobber med å lære seg begreper for første gang. Da må de gjennom en dobbel prosess, hvor de må lære seg hva ordet betyr og innebærer (begrepet) og selve ordet på både norsk og andre språk de kan. Dette kan for eksempel gjelde i fagspesifikk opplæring i grunnskolen for de deltakerne som ikke har gått på skole før, i praksis- eller yrkesopplæring eller i norskopplæringen hvor deltakere som ikke har tidligere skolegang skal lære begreper som «alfabet» «vokal» osv for første gang.

Som med alt annet i voksenopplæringen er behovene i byggingen av ordforråd hos deltakerne sammensatt og forskjellig fra deltaker til deltaker. Hvilke ord de har behov for å lære vil variere, hvilke begreper likeså og det hele bunner i hva som er formålet med opplæringen for den enkelte deltaker. Vi skal derfor se på noen fellestrekk for ordlæring slik at du får litt mer oversikt over hvilke innfallsvinkler dere kan jobbe med i arbeid med ordforråd og begrepslæring.

Ordlæring kan deles inn i disse delferdighetene:

Skrive (ord) – Hvilke grafemer (bokstaver) består ordet av, hvordan skrives ordet på norsk?

Lese – Hvilke fonemer (lyder) består ordet av? Hvordan drar man disse lydene sammen til et ord?

Gjenkjenne – Hvordan ser ordet ut? Finne igjen/kjenne igjen ordet i tekster eller fra muntlig tale.

Uttale – Hvordan sies ordet? Hvilke lyder hører man? Hvilke hører man ikke?

Forstå (begrep) – Hva betyr ordet? Knytte ordet til bilder eller visuell støtte hvis det er mulig, oversette til andre språk deltakerne kan og knytte det til begreper deltakerne allerede kjenner til.

Bruke – Bruke ordet i en sammenheng muntlig eller skriftlig. Det betyr at man også må kjenne til ulike former og semantiske varianter av ordet – hvilke variasjoner finnes av ordet? Kan ordet stå for ulike begreper i ulike sammenhenger? Eks ordet varm – en varm person versus en varm kopp med kaffe. Her kommer også grammatikk inn som relevant da mange ord på norsk endrer form i ulike grammatiske former og deltakerne må da kjenne til de ulike formene for å gjenkjenne ordet/begrepet. Eks Tre og trær.

Gruppere – Hvilket tema hører ordet hjemme i? Hvilken kategori? Hvilke ord kan man fra før som ligner eller som passer sammen med det nye ordet? I hvilke sammenhenger får man bruk for ordet/begrepet?

Ordlæring er med andre ord en komplisert prosess, men en svært viktig del av språklæringen og noe som griper inn i mange av de andre språkferdighetene vi jobber med i opplæringen i voksenopplæringen. Et av de viktigste punktene å ta med seg i arbeidet med ordlæring er å bruke det deltakerne allerede kan, deres språklige repertoar og erfaringer med ord og begreper på andre språk. Det gjør prosessen kortere for hjernen, ved at ordene som læres på norsk kan plasseres i allerede eksisterende systemer i stedet for  å måtte etablere disse systemene fra scratch. Så er ikke dette mulig for alle innen alle temaer og med alle ord – men det er et viktig poeng å ta med seg i planlegging og gjennomføring av ordlæring for deg som er lærer i voksenopplæringen.

Vil du ha flere tips til arbeid med ordforråd og begrepslæring?

*Reklame for Språknøkler* I Språknøkler-portalen har ordlæring fått en egen kategori med undervisningsopplegg, faglig påfyll og materiell og ressurser knyttet til ordlæring i ulike temaer og om ordlæring generelt. Du kan lese mer om Språknøkler-portalen her: https://spraknokler.mykajabi.com/språknøklerportalen

Friberg foto

Én kommentar

  • Ashly Schmeler

    Wonderful beat I wish to apprentice while you amend your web site how could i subscribe for a blog web site The account aided me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *