• Flerspråklighet

    Kartleggingsressurser

    Her finner du en samleside med tips til kartlegging av deltakere/elever med norsk som andrespråk. Udir Her finner du Udirs kartlegging i norsk for språklige minoriteter.https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/kartlegging-i-norsk-for-spraklige-minoriteter/ NY januar 2021: Kartlegging i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her…